Tilaisuuksien järjestäminen

Erilaisia tilaisuuksia voi hyödyntää tietojen saamiseen ja jakamiseen sekä verkoston yhteenkuuluvuuden ja tavoitteellisuuden vahvistamiseen.  Tilaisuuksia voi järjestää esimerkiksi seminaareina eri teema-aiheista, kevyempinä verkostointilaisuuksina, työpajatyyppisesti tai markkinavuoropuheluina.

Tilaisuuksien_ järjestäminen _prosessi_

Teematilaisuudet, aihe-ehdotuksia

 • Sektorikohtaisia teemoja (liikenne, metsä, maatalous, teollisuus, energia, rahoitus, tekstiili, ICT, jne.)
 • Ilmastonmuutos ja regulaatio, ilmasto ja valtio
 • Kunnan tarjoama tuki, kunnan omat sitoumukset
 • Ilmasto ja rahoitus
 • Tulevaisuuden skenaariot
 • Ilmastonmuutosstrategiat
 • Tekniset ratkaisut
 • Ilmastonmuutosviestintä
 • Vapaaehtoiset sitoumukset
 • Ilmastonmuutoksen vaikuttavuus, miten sitä mitataan
 • Luonnontieteet: vaikutukset vesistöihin, monimuotoisuuteen, ilmastoon
 • Ilmastonmuutos ja terveys

Verkostointitilaisuudet

 • Yritysten keskinäisen yhteistyön edistäminen (matchmaking)
 • Nämäkin voivat olla strukturoituja tilaisuuksia ja esim. toimia nettialustan avulla, jonne yritykset voivat ilmaista kiinnostuksensa yhteistyöstä

Työpajat

 • Työpajoissa ongelmista voidaan keskustella kehittämistarpeina
 • Työpajoissa on tärkeää olla teema ja fasilitoija, joka vetää työpajaa eteenpäin ja summaa tulokset ja jatkotoimenpiteet
 • Työpajat ovat parhaimmillaan kasvokkain tapahtuvia tilaisuuksia, mutta virtuaalisiin työpajoihin on myös työkaluja

Apuvälineitä

Yhteistyötahoja

 • Yliopistot, AMK:t, ammatilliset oppilaitokset
 • Tutkimuslaitokset: Syke, Luke, Metla, jne.
 • Muut organisaatiot: Motiva, Fibs
Julkaistu 19.11.2020 klo 14.04, päivitetty 11.4.2023 klo 11.03

 • Tulosta sivu