Toimintamalleja asukasyhteistyöhön

Asukasyhteistyö

Kuntien ilmastotyön vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että asukkaat ovat mukana ilmastotössä. Parhaimmillaan työ tukee myös kunnan taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita ja edistää näin kuntalaisten hyvää arkea.

Tälle sivulle on koottu kuntien käytössä olevia alueellisen ilmastoyhteistyön toimintamalleja ja keinoja edistää kuntien asukasyhteistyötä. Tarkoituksena on helpottaa kuntien ilmastotyötä kokoamalla asukasyhteistyön toimintatavat yhteen paikkaan helposti monistettavaksi.

Asukasraadit

Hartolassa on pilotoitu teemakohtaisia asukasraateja asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteena on kehittää kunnan toimintaa siten, että asukkaat saavat äänensä paremmin kuuluviin erityisesti kestävyyteen, hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja elinvoimaan liittyvissä asioissa. Samalla tieto kunnan ilmasto- ja kiertotalousteoista välittyy asukkaille.

Energiaremontit

Toimintamalleilla vauhditetaan taloyhtiöiden energiaremonttien toteutumista. 

Palkitseva 50/50-energiansäästömalli

Toimintamallissa säästetään rakennuksen energiakuluissa. Säästöillä voidaan tehdä kaikkia ilahduttavaa toimintaa tai hankintoja.

Pientalot öljystä uusiutuviin

Toimintamallin avulla kunta voi kannustaa ja auttaa öljylämmitteisten pientalojen omistajia vaihtamaan lämmitysmuotoa. Työ tehdään yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Älykkäät ratkaisut

Toimintamallissa asukkaat osallistetaan rakentamaan toimivaa kaupunkia yhdessä.

Ilmastoystävällistä ruokaa, hävikki minimiin

Toimintamalleilla ruuan ilmastovaikutus ja hävikki vähenevät reippaasti.

Liikennepäästöt alas

Toimintamallilla kannustetaan kuntaa edistämään kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten kestävää ja terveellistä liikkumista.

Oppimisalustat ja -pelit

Pelien ja oppimisalustojen avulla voidaan havainnollistaa, mistä arjen päästöt koostuvat ja kuinka niitä voi helposti pienentää. Peleillä voidaan myös herättää keskustelua ja lisätä ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta.

Ideakilpailut

Asukkaille järjestettävillä ideakilpailuilla voidaan hakea ennakkoluulottomia ratkaisuja isompiin ja pienempiin haasteisiin.

Julkaistu 24.1.2022 klo 11.37, päivitetty 18.6.2024 klo 12.47
  • Tulosta sivu