Maatalous

Maatalouden päästöjä vähennetään suojelemalla turvepeltojen hiilivarastoa, sekä kehittämällä viljelyä, kotieläintuotantoa ja maatalouden energiantuotannon käytäntöjä. Etsimme ja tarjoamme tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja maatalouden ilmastokestävyyden parantamiseksi.

Maanviljely
©  Adobe Stock

Hiilensidonnan lisääminen ei ole pois ruuantuotannosta. Kivennäismailla multavuuden nousu parantaa peltomaan vedenpidätyskykyä, lisää satotasoa ja vähentää ravinnehuuhtoumia. Parempi maan kasvukunto lisää viljelyn resurssitehokkuutta ja parantunut satotaso lisää vuorostaan hiilisyötettä maahan.

Viljelyhyötyjen johdosta viljelijöiden kiinnostus multavuuden nostoon on suuri. Kannustimia tarvitaan tehokkaimpien menetelmien tunnistamiseen ja laajamittaiseen käyttöönottoon. Jo nykyisillä parhaimmilla käytännöillä (turvemaiden säätösalaojitus, kerääjäkasvit, jatkuva kasvipeite kaikilla pelloilla, viljelykierto) saavutettaisiin selviä ilmastohyötyjä.

Lue lisää:

Usein esitetyt kysymykset

Miten saada selville pellon kuivatusedellytykset? Millainen kuivatusjärjestelmä kannattaisi valita tiiviille maalle? Miten minimoida kynnön haittoja? Milloin maan mekaaninen syväkuohkeutus on tarpeen?

Miten voin kunnostaa peltoa suorakylvöön siirtymistä varten? Miten lisätä maan ravinteiden varastointikykyä? Miten tunnistaa ravinnepuutoksia ennen kuin ne rajoittavat satotasoa?

Hyviä käytäntöjä maan kasvukunnon hoitoon löytyy OSMO-hankkeen tuottamista tietokorteista. Vastaukset on koottu LuomuTIETOverkkoon.

Julkaistu 12.1.2021 klo 15.29, päivitetty 28.6.2023 klo 10.07
  • Tulosta sivu