Maakuntien mallitiekartat vaikuttavien ilmastotoimien toteuttamiseksi

Mallitiekarttoihin on koottu teemoittain keskeisiä toimenpiteitä, joiden toimeenpanoa hiilineutraaliuden ja merkittävien päästövähennysten saavuttaminen edellyttää. Monet ilmastonmuutoksen hillintätoimet edistävät myös sopeutumista ja varautumista ilmaston lämpenemisen seurauksena voimistuviin sään ääri-ilmiöihin ja muihin haittavaikutuksiin.

Mallitiekarttojen yksittäisten toimenpiteiden ja tehtävien hyödyntäminen maakunta- ja kuntatason ilmastosuunnitelmissa ja tiekartoissa edellyttää aina kyseessä olevan alueen ominaispiirteiden huomioimista. Ilmastonmuutoksen hillintätoimia voi suunnitella vain jos tiedetään paljonko päästöjä syntyy nykytilanteessa eri sektoreilla ja mistä löytyy potentiaalia päästöjen vähentämiseen kyseisellä alueella. Mallitiekarttojen toimenpiteet perustuvat päästövähennystutkimuksiin ja seitsemän maakunnan tiekartoista nostettuihin esimerkkitoimenpiteisiin.

Lähteinä käytettyjen maakuntien lyhenteet mallitiekarttojen taulukoissa ovat seuraavat:

  • Etelä-Karjala (E-K)
  • Pirkanmaa (PI)
  • Päijät-Häme (P-H)
  • Pohjois-Pohjanmaa (P-P)
  • Satakunta (S)
  • Uusimaa (UM)
  • Varsinais-Suomi (V-S)

Mallitiekartoissa päästövähennystoimenpiteet tarkoittavat sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta seuraa suoria päästövähennyksiä. Näiden alle on listattu tehtäviä, jotka ovat suoria päästövähennyksiä tukevia ja mahdollistavia toimia. Mallitiekarttojen toimenpiteiden vaikuttavuutta päästövähennyksiin tai nieluihin on arvioitu asteikolla yhdestä viiteen tähteä, jossa viisi tähteä tarkoittaa suurinta vaikuttavuutta. Arvioinnin perusteet on esitetty teemakohtaisesti. Resilienssiä edistävät toimet on merkitty taulukoihin # symbolilla.

Mallitiekartan toimenpiteitä voi selata helpoiten koko näytön tilassa. Tämä tapahtuu painamalla alla-olevan Power BI -ikkunan oikean alakulman nuolipainiketta.

 

Lisätietoja

Julkaistu 31.8.2022 klo 10.40, päivitetty 31.8.2022 klo 11.19

  • Tulosta sivu