Motivoi ja aseta tavoite

01_Tavoitteen_asettaminen_Headerkuva

Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat vielä usein abstrakteja ja epävarmoja, ovat julkiseen ohjaukseen sekä markkinoihin, hintoihin ja kysyntään liittyvät muutokset jo nyt selkeästi huomattavissa.

Yritykset voivat kohdata ilmastonmuutokseen liittyen mahdollisuuksia ja uhkia, jotka liittyvät maineeseen, kilpailukykyyn, tuotteisiin ja toimitusketjuun, puhumattakaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista fyysisistä vaikutuksista.

Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien asioiden sisällyttäminen yrityksen operatiiviseen ja strategiseen toimintaan alkaa olla suomalaisissa yrityksissä sääntö, ei poikkeus. Alle koottu syyt, jotka yritykset ovat kysyttäessä tunnistaneet ilmastotyönsä motivaattoreiksi.

Nämä asiat tekevät ilmastotyöstä tärkeää yrityksille

Liiketoiminnaliiset Syyt

Liiketoiminnalliset syyt

 • Kustannustehokkuus (l. energia- ja materiaalitehokkuus)
 • Riskienhallinta
 • Maine, brändi
 • Henkilöstön motivointi
Sääntelyyn liittyvät syyt

Sääntelyyn liittyvät syyt

 • Meneillään olevat lakimuutokset: päästörajat, päästökauppa, energiatehokkuuslait, luvat
 • Odotettavissa olevat muutokset 
 • Innovaatiotuet
Sidosryhmien vaatimukset

Sidosryhmien vaatimukset

 • Asiakkaat ja kuluttajat
 • Sijoittajat
 • Järjestöt
 • Sosiaalinen hyväksyttävyys/toimilupa
Markkinoiden muutos

Markkinoiden muutos

 • Kilpailutilanteen muutos – kenellä on kilpailuetu?
 • Raaka-ainemarkkinoiden, kysynnän, tarjonnan ja hintojen muutos
Fyysiset muutokset

Fyysiset muutokset

 • Tulvat
 • Kuivuus
 • Ääri-ilmiöt


Konkreettiset hyödyt ilmastoyhteistyöstä: Yritys voi

01 Saada kustannussäästöjä

Saada kustannussäästöjä energian ja materiaalien säästöstä

02 Saavuttaa liiketoimintahyötyjä

Saavuttaa liiketoimintahyötyjä ja kilpailuetua

03 uusia yhteistyöpartnereita

Löytää uusia yhteistyöpartnereita

04 uusia asiakkaita

Löytää uusia asiakkaita tai uusia liiketoimintamahdollisuuksia

05 konkreettiset päästönvähennystavoitteet

Saada yhteiset ja konkreettiset päästönvähennystavoitteet

06 mahdollisuuksia vertaisoppimiseen

Synnyttää mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja yhdessä tekemiseen

07 tietoa ilmastonmuutoksesta

Saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa ilmastonmuutoksesta

08 työvälineitä hiilineutraalisuuden

Saada käytännönläheisiä työvälineitä hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi

09 positiivista näkyvyyttä

Saada positiivista näkyvyyttä erilaisissa kanavissa ja foorumeilla

10 palkintoja

Verkosto voi myös myöntää palkintoja ja nostaa esiin hyviä ratkaisuja

Tavoitteen asettaminen

Tavoitteen asettaminen riippuu siitä, millä toimialalla yritys toimii, missä sen suurimmat ilmastovaikutukset ovat ja kuinka se pystyy tekemään yhteistyötä arvoketjussaan. Jos yrityksellä on arvoketjuunsa nähden suuret suorat kasvihuonekaasupäästöt, voi se asettaa tarkemmat tavoitteet omien päästöjensä pienentämiseen tai  hiilinielujen kasvattamiseen.

Jos yrityksellä on suuret epäsuorat päästöt johtuen esimerkiksi ostosähköstä, raaka-aineista tai tuotteista, olisi tarkoituksenmukaista asettaa tavoitteet myös näille. Jotta voidaan arvioida, mistä suurimmat vaikutukset syntyvät, toisin sanoen mihin tavoitteita kannattaa asettaa, tarvitaan elinkaarellisia tietoja. Työkalut on koottu tällä sivustolla omaan osioonsa.

Tavoitteiden asettaminen liittyy myös tietojen saatavuuteen. Tavoitteet, jotka liittyvät omiin suoriin toimintoihin/päästöihin, ovat tiedonsaannin kannalta helpompia. Toisaalta, jos suurimmat ilmastovaikutukset liittyvät toimittajiin tai tuotteiden käyttöön/kierrätykseen, tulee tavoitteita asettaa niin, että tietoja voidaan kerätä uskottavasti ja läpinäkyvästi.

Asetettu ilmastotavoite kannattaa sanoittaa. Tämä tarkoittaa, että yritys aukikirjoittaa tavoitellun muutoksen ja kuinka se niveltyy konkreettisesti yrityksen toimintaan. Tavoitteessa kannattaa huomioida yrityksen strategiset linjaukset.

Tyypillinen arvoketju
 

 

 

Julkaistu 14.12.2020 klo 14.34, päivitetty 21.12.2020 klo 15.32
 • Tulosta sivu