Yritysyhteistyö

Ylävinjetti_Yritysyhteistyö

Työskenteletkö yrityksessä, joka on kiinnostunut tekemään yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja pohtimaan sopeutumistapoja muuttuvaan toimintaympäristöön? Tai toimitko kunnassa, joka haluaisi aktivoida alueensa yrityksiä edistämään ilmastonmuutostyötä?

Olemme koonneet näille sivuille vinkkejä, työkaluja, käytäntöjä, motivointia ja muuta tukea verkostomaisen, yritysten ja kunnan välisen ilmastoyhteistyön aloittamiseen ja ylläpitämiseen. Toivomme tiedon palvelevan kuntia verkoston perustamisessa ja ylläpitämisessä sekä tukevan yrityksiä ilmastotyössä. Ilmastoneutraali kunta tarvitsee ilmastoneutraaleja yrityksiä.

Yhteistyö on elinvoimaisen kunnan edellytys

Yrityksillä on merkittävä rooli ilmastotyössä innovaatioiden, toimintatapojen muutosten ja arvoketjuyhteistyönsä kautta. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden edistämisen ratkaisut tuovat yrityksille myös kilpailuetua ja uusia markkinoita.

Kuntien rooli on tukea yrityksiä edistämällä cleantech-markkinoita sekä luomalla vastuullista innovaatiokulttuuria ja vakaata, ennustettavaa ja avointa toimintaympäristöä. Systeemisen lähestymistavan omaksuminen ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi edellyttää yhteistyötä ja erilaisten toimintaympäristöjen tuntemusta.

Elinkaaren ja arvoketjun aikaisten suurimpien ilmastovaikutusten järjestelmällinen arviointi, näiden pohjalta mahdollisimman kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen, toimenpiteiden toteutus, tulosten seuranta, vaikuttavuuden arviointi ja viestintä ovat ilmastotyön tärkeimpiä osia.

Aineistojen käyttö

Sivuston tekstejä, kalvosarjoja ja animaatioita saa hyödyntää ja käyttää vapaasti. Tietoja voi kopioida kunnan tai pk-yrityksen omille verkkosivuille, kalvoihin ja muihin viestinnällisiin materiaaleihin. Jos kyseessä on laajempi suora lainaus tai aineiston käyttö, toivomme lähteen merkitsemistä (hiilineutraalisuomi.fi/yritysyhteistyo).

Sivuston sisältö perustuu kahteen Fisu-verkoston erillishankkeeseen: Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hankkeeseen (2019-2020) sekä sen jatkohankkeeseen (2020-2021). Hankkeet ovat saaneet rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmasta. Työn ovat toteuttaneet Fisu-palvelukeskus (Suomen ympäristökeskus Syke ja Motiva). Sisällön suunnittelussa ovat olleet mukana myös Fisu-kunnat (Finnish Sustainable Communities).

 

Julkaistu 16.12.2020 klo 14.59, päivitetty 28.6.2022 klo 12.43
  • Tulosta sivu