Hyppää sisältöön

Turku: Ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua Turussa

Turun kaupungin Canemure-osahanke tukee ilmastokestävyyttä kaupunkisuunnittelussa. Näkökulmina ovat sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen että siihen sopeutuminen. Osahanke kehittää kaupunkisuunnittelun työkaluja ja käytäntöjä. Alueellisesti toimenpiteet kohdentuvat ennen muuta Skanssin kasvavaan kaupunginosaan ja täydennysrakennettavalle teollisuuskehälle.

Osahankkeen toimenpiteitä ovat:

  • ilmastokestävien suunnittelutyökalujen käyttö ja kehittäminen hulevesien hallinnassa, viherrakenteen vahvistamisessa sekä kaupunkisuunnittelun ilmastovaikutusten arvioimisessa.
  • käytännön kokeilut luontopohjaisista ratkaisuista hulevesien hallinnassa ja julkisen tilan vehreyttämisessä sekä kestävän liikkumisen tukemisessa.  
  • julkisten rakennushankkeiden energiatehokkuuden ja paikallisen uusiutuvan energian tuotannon tukeminen etenkin Skanssissa ja sen monitoimitalossa. 

Siniviherkerroin kestävän kaupunkisuunnittelun työkaluksi

Turun osahankkeen alussa on keskitytty kasvillisuuden eli viherrakenteen vahvistamiseen kortteleissa. Tiivistävän täydennysrakentamisen kaupungeissa hulevesien hallinnan haasteet kasvavat, kun läpäisemättömän pinta-alan määrä kasvaa, sadanta lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä ja olemassa olevan hulevesiviemäristön kapasiteetti ylittyy rankkasateilla.

Siniviherkerroin (www.turku.fi/siniviherkerroin) on tontti- ja korttelitason työkalu vihertehokkuuden arvioimiseen: miten paljon ja minkälaista kasvillisuutta, pintoja ja hulevesiratkaisuja tontilla on. Turun Canemure-osahankkeessa on koordinoitu työkalun vakiinnuttamista järjestelmälliseen käyttöön kaavoituksessa ja rakennusvalvonnassa. Lisäksi tutkitaan asemakaava-, rakennushanke- ja lupatapauksia, koulutetaan käyttäjiä sekä vastataan työkalun versiokehityksestä. Ensimmäinen päivitysversio 2.0 julkaistiin tammikuussa 2021. Myöhemmin, yhtenä hankkeen piloteista, kokeillaan myös uutta alueellista viherkerrointa yleisille alueille johonkin soveltuvassa vaiheessa olevaan asemakaavaan.

Kaupunkisuunnittelun ilmastovaikutukset esille

Osahankkeessa on myös työstetty kaupunkisuunnittelun ilmastovaikutusten arvioimista: keväällä 2020 tehtiin Turun yleiskaava 2029 -ehdotuksen laadullinen ilmastovaikutusten arviointi (turku.fi, pdf).

Vuonna 2021 kokeillaan uutta kaavatalouden ja toteutussuunnittelun kustannusarvio-ohjelmistoon sisältyvää kasvihuonekaasujen lisäaineistoa. Hankkeessa selvitetään, miten opitaan soveltamaan tietoa ja ohjaamaan toimintaa aineiston tuottaman rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen laskennan valossa. Ilmastovaikutusten arvioimisen asemakaavatasoisten ja laadullisten näkökulmien osalta tehdään yhteistyötä myös Ilmatieteen laitoksen Canemure-osahankkeen kanssa.

Uudenlaiset energiaratkaisut Skanssin alueella

Skanssin kaupunginosan energiaratkaisut perustuvat uudenlaiseen, matalalämpöiseen ja kaksisuuntaiseen lähilämpöverkkoon. Verkko mahdollistaa sen, että kiinteistöt voivat ostamisen lisäksi myös tuottaa ja myydä paikallista uusiutuvaa energiaa verkkoon.

Turun kaupunki haluaa näyttää esimerkkiä energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käyttöönotossa. Hankkeessa edistetään uudenlaisten energiaratkaisuiden syntymistä. Erityistä huomiota kiinnitetään Skanssiin rakennettavan uuden monitoimitalon energiaratkaisuun, sen energiatehokkuuteen ja myös rakennuksen kokonaisvaltaiseen kestävyyteen elinkaarinäkökulmasta.

Muissa hankkeen piloteissa haetaan luontopohjaisia ratkaisuja erityisesti katutilaan, julkisivuihin ja sisäpihoille eli julkiseen ja puolijulkiseen, yhteiseen asukastilaan. Lisäksi tuetaan kestävän liikkumisen palveluja eritoten Skanssissa esimerkiksi sähköisenä yhteiskäyttöautona. Käytännön kokeilut toteutetaan pääosin hankkeen jälkimmäisellä puoliskolla vuosina 2022-2024.

Aikataulu

Turun osahanke jatkuu 30.10.2024 asti.

Ajankohtaista

Lisätietoja

  • projektipäällikkö Kristina Karppi, Turun kaupunki, puh. 040 621 0542, etunimi.sukunimi@turku.fi
  • kehittämispäällikkö Risto Veivo, Turun kaupunki, puh. 050 559 0417, etunimi.sukunimi@turku.fi
Julkaistu 30.8.2019 klo 12.05, päivitetty 7.1.2022 klo 14.06
  • Tulosta sivu