Hyppää sisältöön

Lahti: Vähähiilisiä ratkaisuja korjausrakentamiseen

Lahden kaupungin osahankkeessa etsitään keinoja olemassa olevan asuinrakennuskannan energiankulutuksen ja ilmastopäästöjen alentamiseen kustannustehokkaasti. Pääosassa ovat Lahden Talojen peruskorjaukset ja energiatoimet.

Lehtiojan palvelukeskus © Lahden Talot Oy

Energiaremontteja

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat seitsemään vuokra-asuntokohteeseen. Näissä kohdekiinteistössä toteutetaan hankkeen aikana useita erilaisia energiatehokkuutta parantavia ja ilmastopäästöjä pienentäviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden joukossa on mm. älykkäitä lämmityksen säätöratkaisuja, vedenkulutuksen pienentäminen vesikalusteita uusimalla, ilmavesilämpöpumpun asentaminen, ilmastoinnin ohjauksen uusiminen ja jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän asentaminen.

Osa remonteista on toteutettu vuoden 2020 aikana ja viimeisetkin valmistuvat vuoden 2021 alkupuolella. Suurimpana yksittäisenä vuonna 2020 toteutettuna toimenpiteenä oli jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän asentaminen Lehtiojan palvelutalolle. 190-asuntoisen palvelutalon vedenkulutus on suurta ja siten myös jäteveden kautta viemäriverkostoon siirtyvä lämpöhäviö on todella merkityksellinen. Osana Canemure-hanketta kohteeseen hankittiin jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä, jonka avulla pyritään ottamaan vähintään 50 % jäteveden kautta siirtyvästä häviölämmöstä talteen.

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän, samoin kuin muidenkin toimenpiteiden, todellinen tehokkuus selvitetään mittausten avulla jälkikäteen. Jokaisen kohteen energiankulutusta ennen energiaremontteja ja niiden jälkeen verrataan tarkkojen mittaustietojen avulla. Laskelmat toimenpiteiden vaikutuksesta energiankulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin teetetään ulkopuolisella konsultilla vuoden 2021 aikana. Myös remonttien taloudellinen kannattavuus selvitetään.

Energianeuvontaa ja tiedon jakoa

Hankkeen tavoitteena on parantaa kohdekiinteistöjen energiankulutusta myös asukkaiden tietoutta lisäämällä. Neuvontatapahtumien osalta vuosi 2020 oli haasteellinen. Energianeuvontaa ja tietoa käynnissä olevista energiaremonteista on suurempien tapahtumien sijaan jaettu asukkaille mm. keväällä 2020 toteutetun somekampanjan kautta ja tietoiskuina asukastoimikuntien kokouksissa.

Vuonna 2021 ja sen jälkeen hankkeen pääpaino siirtyy energiaremonttien tulosten levittämiseen. Lahden osaprojekti toimii esimerkkinä muille kaupungeille, vuokrataloyhtiöille ja yksityisille kiinteistönomistajille niiden suunnitellessa päästövähennyksiä osana peruskorjaushanketta. Projektin tuloksia levitetään Päijät-Hämeessä, Suomessa ja kansainvälisesti. Kokemusten toivotaan kannustavan myös muita toimijoita kiinteistöjensä energiatehokkuuden parantamiseen.

Aikataulu

  • 01/2019–10/2021, seuranta jatkuu pidemmälle

Ajankohtaista

Lisätietoja

  • ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen, Lahden kaupunki, etunimi.sukunimi@lahti.fi, puh. 044 482 6646
  • kiinteistötarkastaja Elina Rantanen, Lahden Talot, etunimi.sukunimi@lahdentalot.fi, puh. 03 851 570

Julkaistu 20.2.2019 klo 10.41, päivitetty 17.12.2021 klo 14.59
  • Tulosta sivu