Canemurea täydentävät hankkeet

Canemure-hankkeen tarkoituksena on toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa käytännössä. Canemure kuuluu Life-ohjelman integroituihin projekteihin (Life IP), jossa Life-instrumentin rahoittaman hankkeen lisäksi seurataan useiden muualta rahoitettujen hankkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden saavuttamiseksi Canemuressa seurataan siis useita niin sanottuja täydentäviä hankkeita.

Täydentävien hankkeiden tavoitteena on erityisesti:

 • edistää vähähiilisiä biotalouden ratkaisuja kaupungeissa ja maaseudulla
 • luoda kuluttajalähtöisiä liiketoimintamalleja ilmastonmuutoksen hillintään
 • kehittää synergioita ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden välillä
 • tukea energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian investointeja edistämällä uusien rahoitusinstrumenttien käyttöönottoa.

Uusia täydentäviä hankkeita kytketään kokonaisuuteen mukaan Canemure-hankkeen edetessä. Canemuren tavoitteena on myös synnyttää uusia hankkeita ja kokeiluja.

Canemurea täydentävät hankkeet:

 • CitiCAP
 • Diverfarming
 • ELLE
 • FORBIO
 • KAISU – Kuntien ilmastoratkaisut ohjelma
 • Kiihdyttämö
 • Sompa
 • Stardust
 • TRANSCIRC (Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi)
 • Urban Infra Revolution
 • Puurakentamisen ohjelma
 • VÄRE

Lue Canemurea täydentävistä hankkeista lisää Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä hanketyökalusta. Aktivoi valinta ”Canemurea täydentävät hankkeet”.

Julkaistu 15.10.2019 klo 8.29, päivitetty 30.10.2019 klo 12.38