Lohja: Ilmastonäkökulma asuntomessuilla Lohjalla vuonna 2021

Lohjan kolmevuotisessa osahankkeessa hillitään rakentamisen, asumisen ja liikenteen ilmastovaikutuksia vuoden 2021 asuntomessualueella Lohjan Hiidensalmessa edistämällä toimenpiteitä, jotka parantavat energiatehokkuutta, lisäävät uusiutuvan energian hyödyntämistä ja vähentävät päästöjä. Lisäksi hankkeessa levitetään alueella toteutuneita ilmastonmuutoksen hillinnän hyviä käytäntöjä asuntomessujen saaman laajan julkisuuden avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2019 alkupuolella hankkeessa keskityttiin tuomaan ilmastonäkökulma mukaan asuntomessualueen suunnitteluprosessiin, esimerkiksi rakentamistapaohjeiden ja tontinhakukriteerien laadintaan. Toisessa vaiheessa vuosina 2019–2020 alueen rakentajia ja muita paikallisia toimijoita kannustettiin ilmastonäkökulman huomioimiseen alueen toteutuksessa.

Tavoitteena on, että ilmastovaikutusten monipuolisen huomioon ottamisen ansiosta Hiidensalmeen rakentuu energiatehokkaita taloja, joissa tuotetaan ja hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja joissa on varauduttu sähköisen liikenteen yleistymiseen. Lisäksi tavoitteena on, että alueelle kehittyy toimiva ja helppokäyttöinen kaasu- ja sähköautojen sekä sähköpyörien yhteiskäyttöjärjestelmä, jonka ansiosta alueelle muuttavat perheet voisivat luopua vähintään toisesta omistamastaan autosta.

Lohjan osahankkeen viimeisessä vaiheessa vuonna 2021 painopiste siirtyi alueella toteutuneiden, ilmastonäkökulmasta hyvien ratkaisujen levittämiseen laajemman yleisön tietoisuuteen. Asuntomessujen kautta on mahdollista tavoittaa huomattavan suuria rakentamisen ja asumisen kysymyksistä kiinnostuneita yleisöjä, sillä messuille odotettiin noin 150 000 kävijää, minkä lisäksi messut saavat runsaasti medianäkyvyyttä niin paikallisissa kuin valtakunnallisissakin medioissa. COVID-19 pandemian seurauksena kävijämäärä jäi kuitenkin oletettua pienemmäksi. Noin 80 000 henkilöä vieraili asuntomessualueella Lohjalla (9.7-8.8.2021). Syyskuun loppuun mennessä virtuaalisilla asuntomessuilla kävi noin 75 000 henkilöä.

Aikataulu

  • 11/2018–10/2021

Ajankohtaista

Lisätietoja

  • projektityöntekijä Jenna Kotilehto, Lohjan kaupunki, puh. 044 369 4488, etunimi.sukunimi@lohja.fi
Julkaistu 19.2.2019 klo 13.14, päivitetty 24.5.2022 klo 15.40

  • Tulosta sivu