Lappeenranta: Uuden tekniikan lämpövarasto kaukolämpöverkkoon

Hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä lämmöntuotannossa uudella lämpövarastotekniikalla. Lämpövarastoa ladataan edullisella ja vähäpäästöisellä sähköllä ja lämpö varastoidaan faasimuunnosmateriaaliin. Akusta puretaan lämpöä kaukolämpöverkostoon tarpeen mukaan, mikä vähentää maakaasun ja polttoöljyn käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Lisähyötynä energiavarastoa voidaan käyttää myös sähköverkon taajuussäätöön, kysyntäjoustoon ja tasesähkömarkkinoilla. Energiavarasto lisää näin myös mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan, vaihtelevan sähköntuotannon osuutta sähköverkossa.

Hankkeessa on asennettu innovatiivinen, uutta tekniikkaa käyttävä lämpöakku Mustolan alueen kaukolämpöverkkoon. Mustolan alueella on käytössä erillinen kaukolämpöverkko, jossa lämpö on tuotettu lämpölaitoksella maakaasulla ja polttoöljyllä.

Säästöjä ja päästövähennyksiä lämpövaraston avulla

Lämpöakun käyttöönoton odotetaan pienentävän Mustolan kaukolämpöverkon CO2-päästöjä 300–400 tonnia CO2-ekv/vuosi riippuen sähkön hinnasta. Lisäksi ratkaisun odotetaan alentavan lämmön tuotannon kustannuksia verrattuna aiempaan ratkaisuun. Myös huoltokustannusten odotetaan olevan alemmat kuin perinteisellä lämpökattilalla.

Aikataulu

Lämpövaraston rakentaminen aloitettiin loppuvuonna 2019. Lämpövarasto asennettiin Mustolan lämpölaitokselle kesällä 2020 ja sen toimintaa testataan ja tutkitaan vuosien 2021–2024 välisenä aikana. Lämpövarasto on liitetty osaksi kaukolämpöverkkoa maaliskuussa 2021 ja sille suoritettiin teknisiä testauksia keväällä 2021. Tämän jälkeen tutkitaan laitteen vaikutuksia lämmöntuotannon päästöihin ja kustannuksiin sekä kehitetään ja parannetaan olemassa olevaa lämpövarastoa.

Ajankohtaista

Lisätietoja

  • ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan kaupunki, puh. 0400 815 284, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
  • ilmastokoordinaattori Petri Kero, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 6530 508, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Julkaistu 19.2.2019 klo 13.03, päivitetty 24.5.2024 klo 13.37

  • Tulosta sivu