Kolme vuotta monipuolista ilmastotyötä

Uutinen 22.12.2021 klo 13.15
Laura Saikku © Luukas Myller

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on tullut nyt puoliväliin. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vielä kolmen vuoden ajan.

Osahankkeiden piloteista mielenkiintoisia tuloksia

Useassa Canemuren osahankkeessa testattiin ja pilotoitiin vuoden 2021 aikana. Esimerkiksi Turun ilmastokestävään kaupunkisuunnitteluun keskittyvässä osahankkeessa edistettiin vihertehokkuutta sisällyttämällä siniviherkerroin kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen vakiovaiheisiin. Lahdessa toteutettiin lukuisia asuinkiinteistöjen energiaremontteja liittyen lämmityksen säätöön, ilmalämpövesipumppuun, vedensäästöön, ilmastoinnin poistopuhaltimien vaihtoon ja jäteveden lämmön talteenottoon. Porvoossa saatiin energiansäästöjä kun älykäs lämmityksen ohjauksen otettiin käyttöön lukuisissa julkisissa kiinteistöissä. Lappeenrannassa otettiin käyttöön uuden tekniikan lämpövarasto kaukolämpöverkkoon.

CO₂ncrete Solution -osaprojektissa on tutkittu kierrätysbetonista valmistettujen rakenteiden kykyä sitoa hiiltä. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt pilotoivat resurssien käytön seurantaa alueellaan: uusi mittaus- ja valvontajärjestelmä asennettiin ensin yhden asiakkaan kiinteistöön. Helsingin kaupunki toteutti useita pilotteja hankinnoista, joissa ilmastonäkökohdat oli pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin. Vuonna 2021 Helsingin kaupungilla kartoitettiin ja kokeiltiin erilaisia ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet huomioivia vaihtoehtoja muun muassa peruskorjaushankkeessa ja työvaatehankinnoissa. Tampereella edistetään kestäviä matkaketjuja ja vuoden 2021 aikana toteutettiin pyöräkokeiluja potentiaalisille junamatkailijoille

Maakunnalliset tiekartat toimeen uusilla hankkeilla

Jokaiseen Canemure-hankkeen maakuntaan – Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan, Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen – laadittiin ilmastotyön tiekartat. Niille tehtiin vaikutusarviointeja sekä toimeenpanosuunnitelmia vuoden 2021 aikana. Eri toimijoita sitoutettiin edelleen yhteisiin tavoitteisiin pääosin verkossa pidettyjen tilaisuuksien avulla. Tiekarttoja pannaan toimeen mm. uusien hankkeiden kautta. Kolmen vuoden aikana Canemuren maakuntiin on hankkeen työpanoksella saatu jo 25 uutta hanketta, arvoltaan lähes 6M€.

Tukea kuntien ja alueiden työhön

Canemuren asiantuntijaverkosto välittää tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuista. Kuntien ja alueiden työtä tukemaan laadittiin kolme tiivistä hyviä käytäntöjä kokoavaa julkaisua aiheina: kuntien ilmastobrändi, urheiluhallien energiatehokkuus sekä jätevedenpuhdistamoiden ilmastoratkaisut. Vuonna 2020 käynnistynyttä Hiilineutraali-webinaarisarjaa jatkettiin 13 eriteemaisella webinaarilla. Webinaarisarja on saavuttanut yhteensä yli 2200 live-seuraajaa ja 1500 tallenteen katsojaa.

Canemure-hanke tukee uusien kuntien liittymistä Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-kunnat sitoutuvat vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kunnat sitoutuvat myös liittymään kuntien energiatehokkuussopimukseen. Vuonna 2021 mukaan liittyi 4 kuntaa. Joulukuun 22. päivä 2021 Hinku-verkostossa on mukana jo 81 kuntaa ja 5 maakuntaa.

Ilmastotyökalujen valikoima laajenee, päästölaskenta keskiössä

Systemaattinen ilmastotyö tarvitsee tuekseen luotettavaa, vertailukelpoista ja säännöllisesti päivittyvää seurantatietoa. Kaikkien kuntien ilmastopäästöjen kehitys sektoreittain on saatavilla verkossa vuosille 2005-2019. Järjestelmää kehitettiin yhä ajantasaisemmaksi ja ennakkotieto, vuodelle 2020 julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa. Laskentajärjestelmää kehitetään jatkuvasti edelleen.

Ilmastotyössä tarvitaan tietoa myös siitä, miten erilaiset päästövähennystoimet vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Kuntien ja alueiden suunnitelmallisen ilmastotyön tueksi kehitettiin skenaariotyökalua joka julkaistiin keväällä.

Tampereen Yliopistossa kehitettiin autokantamallia, jolla voidaan arvioida, millainen autokanta on vuoteen 2040 mennessä Suomessa tai seutukuntatasolla. Mallilla tuotettiin skenaarioita liikenteen päästöjen kehittymisestä.

Lisäksi viime vuonna julkaistiin laskuri bioenergian käytön vaikutuksesta metsän hiilitaseeseen. Laskuri helpottaa metsien hiilinieluvaikutusten huomioimista biotalouden kestävyystarkasteluissa. Laskurin tueksi tuotettiin käsitteitä avaava animaatio ja käsitepankki.

Uusi tutkimustieto näyttää suuntaa

Canemuressa tuotetaan myös tutkimustietoa. Ilmastoviestintää tutkittiin Hinku-kunnissa. Hukka- ja ympäristölämmön tarjonnan ja hyödyntämiseen liittyviä esteitä tutkittiin vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa.

Canemure-hankkeen ensimmäinen kolmivuotisjakso on päättynyt ja hanke on edennyt puoliväliin. Vauhtia päästövähennyksiin saadaan muun muassa ottamalla oppia jo tehdystä hyvästä työstä. Toisella jaksolla nyt jo käynnistynyt oppien monistaminen onkin suuressa roolissa toimien vaikuttavuuden arvioinnin ohella.

Laura Saikku, erikoistutkija, Canemure-hankkeen vetäjä
Suomen ympäristökeskus SYKE


  • Tulosta sivu