Palvelukeskus Helsingin uudessa työvaatehankinnassa ei tingitty vastuullisuudesta

Uutinen 5.10.2021 klo 10.30
© Palvelukeskus Helsinki / Jussi Hellsten

Palvelukeskus Helsingin vastikään suoritetun työvaatekilpailutuksen tavoitteena oli saada hyvin erilaisissa tehtävissä työskenteleville työntekijöille kestävät, toiminnalliset ja turvalliset työvaatteet. Tavoitetta tukemaan käytiin laajaa markkinakeskustelua ja kartoitettiin vaatimuksia vastuullisuudelle. Hankinnan toteutuksessa onnistuttiin nostamaan ympäristöystävällisyys ja vastuullinen toiminta merkittäväksi osaksi kilpailutusta.

Kilpailutukseen osallistuvien piti ottaa huomioon monet erilaiset vastuullisuusvaatimukset, aina vaatteiden sosiaalisesta vastuullisuudesta ja tuotantoketjusta, ympäristövaikutuksista ja haitallisten kemikaalien vähentämisestä kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Lisäksi pesulapalveluita koskevissa vastuullisuusvaatimuksissa piti kiinnittää huomiota hygieniastandardeihin, mikromuoveihin, kemikaaleihin ja korjauspalveluihin.

Hankinnan valmistelun yhteydessä arvioitiin myös työvaatehankinnan elinkaarivaikutuksia yhteistyössä rakentamispalveluliikelaitos Staran ja Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa. Elinkaarivaikutusten selvitystyö toteutettiin Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan 21. toimenpiteen mukaisesti tuottamaan päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, millainen hankintapa on elinkaarivaikutuksiltaan kannattavin työvaatteen volyymi ja käyttötarkoitus huomioiden.

Työvaatteiden käyttövaiheen vaikutusten vertailun lisäksi selvitystyö avaa työvaatteiden alku- ja loppuelinkaaren merkitystä ilmastovaikutusten kannalta sekä tuo esille parhaita käytänteitä työvaatteiden elinkaaren ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Uusilla opeilla kohti tulevia, entistä kestävämpiä hankintoja

Niin kilpailutuksella kuin selvityksellä saatiin runsaasti tietoa ja aihioita, joita voidaan käyttää jatkossa työvaatehankintojen suunnittelun ohjauksessa. Seuraavaan kilpailutuskertaan mennessä alalla otetaan varmasti useita kehitysaskelia ilmasto- ja vastuullisuusasioissa, ja kilpailutusta ja sen vaatimuksia tullaan kehittämään nämä huomioiden. Tähän hankintaan verrattuna toiveena on tarkastella esimerkiksi uudestaan mahdollisuuksia edellyttää kierrätettyjen kuitujen ja ympäristöystävällisten, laadultaan vastaavien kuitujen käyttöä sekä kehittää moniulotteisen alihankintaverkoston paremmin huomioivia kriteerejä.

Työvaatesopimukset ovat tulleet syyskuun alusta voimaan ja sopimuksiin ollaan hyvin tyytyväisiä. “Vaikka kohtasimme haasteita, on palkitsevaa, että onnistuimme ottamaan rohkeasti vastuullisuuden osaksi hankintaa ja parantamaan erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden huomioimista. Oli myös antoisaa kuulla markkinoiden ja tekstiilialan asiantuntijoiden näkemyksiä vastuullisuudesta, sekä päästä tekemään kaupunkitasoista yhteistyötä”, kertoo Palvelukeskus Helsingin hankinta-asiantuntija Saara Ojanen.

Työvaatteiden käyttöiän pidentäminen on keskeinen tapa vaikuttaa hankinnan päästöihin, minkä vuoksi Palvelukeskus Helsinki aikoo viestiä tehokkaasti työntekijöilleen työvaatteiden vastuullisuudesta, huoltomahdollisuuksista sekä vanhojen työvaatteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Tulevaisuudessa myös kaupunkitasoista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on tarkoitus lisätä työvaatehankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi ja muun muassa ympäristömerkittyjen tuotteiden hyödyntämiseksi.

Työvaatehankinnan elinkaarivaikutuksiin pureutuvan selvityksen tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä, samoin selvitystyön aikana kehitetty laskentatyökalu. Ne löytyvät tämän uutisen lopusta työvaatehankinnasta kertovan casekuvauksen ohella. Hankinnan hyvät käytännöt palvelevat muita julkisia hankkijoita myös Reilun kaupan teettämässä Kohti vastuullisia tekstiilihankintoja -oppaassa, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden huomioimista julkisissa hankinnoissa. Samasta oppaasta löytyy myös Helsingin bränditekstiilien kilpailutuksesta kertyneet opit.

Tutustu tarkemmin hankintaan

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu