Hyppää sisältöön

Uutiset

RSS
Kirjastojen hiilijalanjälki on mitattu ensimmäistä kertaa 4.3.2021 11.59
Syksyllä 2020 tehtyyn tutkimukseen osallistui 13 erikokoista pilottikirjastoa ympäri Suomen. Energiankulutus osoittautui mittausten perusteella suurimmaksi kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattavaksi tekijäksi. Tähän kirjastot eivät voi itse juurikaan vaikuttaa, vaan suurin vastuu asiasta on kuntapäättäjillä.
Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja turvata luonnon monimuotoisuutta 3.3.2021 9.13
Suomen ympäristökeskus SYKE on ympäristöministeriön tilauksesta selvittänyt Suomen talouden kannalta keskeisten sektoreiden kiertotaloustoimenpiteiden mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja turvata luonnon monimuotoisuutta.
Rakentamisen päästöjä voidaan nyt vertailla – uusi päästötietokanta luo perustan vähähiilisen rakentamisen säädösohjaukselle 1.3.2021 10.14
Tänään julkaistu palvelu tarjoaa puolueetonta dataa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä. Tiedot yhdenmukaistavat rakennusten koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja helpottavat vähähiilisen rakennuksen suunnittelua. Palvelu on kaikille avoin ja maksuton.
Vähähiiliset urheiluhallit säästävät energiaa ja kunnan varoja 25.2.2021 14.40
Pohjoisissa olosuhteissa sisäliikuntatilat ovat korvaamattomat, jotta liikuntaa voi harrastaa mukavasti ympäri vuoden. Etenkin jäähallit ja uimahallit ovat energiantarpeeltaan suuria. Kiinnittämällä huomiota hallien energiatehokkuuteen voidaan sekä pienentää päästöjä että saada merkittäviä säästöjä.
Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata – ilmastotiekartta vuosille 2021–2030 valmistui 18.2.2021 10.30
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan vuosille 2021–2030. ”Ilmastotiekartta on syntynyt laajassa yhteistyössä. Ennen kaikkea se perustuu tutkittuun tietoon ja sen taustalla on laaja poliittinen sitoutuminen. Haluamme nähdä ilmastonmuutoksen hillitsemisen mahdollisuutena, johon löydämme maakunnastamme useita ratkaisuja”, hankkeen projektipäällikkönä toiminut Ritva Isomäki sanoo.
Joensuun kaupunki perusti ilmastotilin 10.2.2021 15.01
Joensuun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 perustaa Joensuun päästövähennysten, hiilinielujen ja päästökompensaatioiden tilijärjestelyn eli ilmastotilin. Ilmastotilille kerätään varoja päästövähennys-, kompensaatio- ja hiilinielu-hankkeiden rahoittamista varten.
Ilmastokorttelit-hanke sai pohjoiskarjalaiset innostumaan ilmastoteoista 10.2.2021 11.08
Joensuun kaupungin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Ilmastokorttelit-hanke päättyy Pohjois-Karjalassa keväällä. Hankkeessa on kokeiltu asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa toimia, joilla Joensuun alueen päästöjä voidaan vähentää. Kaikki kokeilut osoittivat, että mielekäs tekeminen kannustaa ja motivoi ilmastotekoihin.
Ilmastotyö täydessä vauhdissa 5.2.2021 13.51
Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on ollut käynnissä nyt kaksi vuotta. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vielä neljän vuoden ajan.
Tutkimus Hinkun vaikuttavuudesta julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa 5.2.2021 11.28
Kunnan liittyminen Hinku-verkostoon on alentanut kuntien ilmastopäästöjä, kannustanut eri toimialoja yhteistyöhön ja vahvistanut kunnan tahtotilaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkoston vaikuttavuutta tarkastellut Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimus on julkaistu arvostetussa kansainvälissä Global Environmental Change -tiedejulkaisussa.
Hyvinkään kaupunkipyöräpilotin ensimmäinen kesä onnistui koronasta huolimatta 3.2.2021 17.10
Hyvinkään kaupungin tavoitteena Canemure-hankkeessa on edistää vähähiilisiä liikkumisratkaisuja. Hinku- ja Fisu-kuntiin kuuluvalla kaupungilla on myös oma kestävän liikkumisen ohjelma vuoteen 2030. Konkreettisia tekoja ovat kaupungin yhteiskäyttö- ja kaupunkipyöräpilotit.
Kaikki uutiset
  • Tulosta sivu