Gå till innehållet

Nyheter

RSS
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021 22-11-2022 9.56
Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.
Helsingfors utredde klimatbelastningen av personalmatsalens måltider – matens koldioxidavtryck avslöjades med en ny räknare 04-08-2022 13.43
Helsingfors stads delprojekt Canemure ville ta reda på koldioxidavtrycket av restaurangen (Ravintola Merta) i den nya kontorsbyggnaden i Helsingfors. Målet var att kunna följa upp och minska koldioxidavtrycket.
Lahtis stad ger renovering energieffektivitet – bekanta dig med de nya videorna 04-08-2022 13.17
Lahtis stad söker efter koldioxidsnåla lösningar för att planera renoveringsprojekt för bostadshus och radhus. På Lahden Talot genomförs också konkreta klimatåtgärder i samband med renoveringen av byggnader.
Bostadsområdet Hangonsilta i Hyvinge har planerats med tanke på hållbar rörlighet 04-08-2022 12.56
Utgångspunkten för planeringen av bostadsområdet Hangonsilta i Hyvinge var att stödja och främja hållbar rörlighet. Vid planeringen av området togs särskild hänsyn till gång- och cyklingsmöjligheter samt grönområdenas tillgänglighet.
Kunskap om koldioxidavtrycket stöder klimatsmarta upphandlingar 04-08-2022 11.42
Som en del av Helsingfors stads strävan efter koldioxidneutralitet genomförde Canemure-projektet en utredning om tillämpningen av koldioxidavtrycket vid offentliga upphandlingar. Syftet är att hjälpa upphandlare att förstå vilken roll beräkningen av koldioxidavtrycket har och vilka möjligheter och utmaningar den medför för att fastställa klimatkriterier för upphandling.
Restaurangservicen i Helsingfors nya stadsmiljöhus konkurrensutsattes med klimatmålen som prioritet 04-08-2022 11.26
Helsingfors stad har identifierat upphandlingar inom matservicetjänsterna som ett område där staden kan främja ett hållbart matsystem och minska klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen. Som en del av Canemure-projektet konkurrensutsatte Helsingfors restaurangservicen i det nya stadsmiljöhuset med tanke på klimataspekterna.
1,5 graders liv i städer: Lahtis, Uleåborg och Tammerfors 04-08-2022 11.08
Tillsammans med Lahtis, Uleåborg och Tammerfors städer samt 12 stadsbor undersökte Demos Helsinki hur klimatmålet på 1,5 grader kan uppnås även med en urban livsstil. Genom D-mats Klimatpussel planerade de deltagande stadsborna förändringar i sina dagliga liv som skulle minska deras koldioxidavtryck till nära 2,5 ton koldioxid, som anses vara en hållbar nivå, till 2030.
Borgå i förtruppen för energirevolutionen – Keskuskoulu värms upp effektivt med spillvärme 04-08-2022 10.46
Borgå stad genomförde ett innovativt energibesparingsprojekt vid Keskuskoulu i Borgå som en del av Canemure-delprojektet. Byggnadens uppvärmning utnyttjar spillvärme som genereras på annat håll i fjärrvärmenätet.
Delaktiggörande som en hörnsten vid hållbar stadsplanering 04-08-2022 10.19
Delaktiggörande innebär att föra samman olika människor för att skapa nya perspektiv. Delaktiggörande är en viktig del av Meteorologiska institutets och Finlands miljöcentrals gemensamma projekt, vars mål är att utveckla anvisningar för klimathållbar områdes- och stadsplanering.
I Lahtis minskar även små renoveringar utsläppen och förbättrar energieffektiviteten 04-08-2022 10.05
Under det senaste året har renoveringar genomförts i Lahtis för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Projektet där sju bostäder renoveras drivs av Lahtis stad och Lahden Talot Oy.
  • Skriv ut sidan