Gå till innehållet

Nyheter

RSS
Karleby stad med i nätverk av föregångare inom klimatarbete – redan mer än 80 kommuner med i Hinku-nätverket 14-06-2022 13.58
Karleby stadsfullmäktige har beslutat bli en föregångare i klimatarbete och gå med i nätverket Hinku – Mot en koldioxidneutral kommun. I och med att Karleby går med i Hinku-nätverket förbinder man sig att före år 2030 minska klimatutsläppen med 80 procent jämfört med 2007.
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020 05-05-2022 8.46
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året.
Utsläppsberäkningstjänsterna utvecklas 04-05-2022 10.38
För användning vid sidan av förbrukningsbaserad utsläppsberäkning utvecklar man för närvarande utsläppsberäkning som grundar sig på konsumtion. Detta färdigställs under 2022.Före publiceringen av den konsumtionsbaserade beräkningen tar man fram utsläppsuppgifter för 1990 och preliminära uppgifter för 2021.
Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner 23-02-2022 12.15
Finlands miljöcentral SYKE har genomfört en utredning på uppdrag av miljöministeriet om hur man kan skapa en bestämmelse i klimatlagen som skulle tvinga kommunen, ensam eller tillsammans med andra kommuner, att utarbeta en plan för att bekämpa klimatförändringen.
Hiidensalmis gröna gärningar föddes av mässbyggarnas val 14-12-2021 12.51
Husens koldioxidavtryck och kolhandavtryck beräknas för närvarande i Hiidensalmi med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.
I husen på Lojos bostadsmässa i Hiidensalmi satsar man mångsidigt på klimatfrågor 13-12-2021 17.37
I Hiidensalmi har man beräknat koldioxidavtryck och kolhandavtryck för husen med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.
Åbo stärker stadens kolsänkor och främjar gröneffektiviteten hos gårdarana 10-12-2021 13.19
I sitt Canemure-delprojekt satsar Åbo stad på att mildra klimatförändringen genom stadsplanering. Åbo har starkt tagit till sig främjandet av gröneffektivitet som en del av sin stadsplanering och byggnadstillsyn. Med gröneffektivitet avses mängden växtlighet i förhållande till bebyggd yta.
Trafikens indikatorer berättar om förnyelsen av personbilsbeståndet 08-12-2021 15.57
I regionerna är trafiken ett centralt mål för utsläppsminskningsåtgärder, och utsläppsminskningar genomförs till exempel genom förnyelse av bilbeståndet. Målet är att halvera de inhemska trafiktutsläppen fram tills 2030 jämfört med 2005 års nivåer.
Tammerfors uppmuntrar invånare och pendlare att gå med i närtåget 25-11-2021 16.46
Målet med Tammerfors stads Canemure-delprojekt ”Anslutning till kollektivtrafikens stamnät” i Tammerfors är att skapa hållbar rörlighet och smidiga resekedjor. Särskild uppmärksamhet riktas mot pendling, eftersom de står för en stor del av regionens klimatutsläpp från trafiken.
Helsingfors bygger om sina gator på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt 24-11-2021 12.01
En central utsläppsminskningsmetod är att minska utsläppen av växthusgaser från byggande och användning av byggnader. Detta kan åstadkommas till exempel genom ombyggnad av gatorna på ett klimatsmart sätt. I Helsingfors renoveras Tavastvägens gatuavsnitt mellan Toukola och Gammelstaden på tekniskt bästa sätt, samtidigt som klimatpåverkan beaktas.
  • Skriv ut sidan