Nyheter

RSS
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 2,7 procent år 2022 23-11-2023 15.16
Enligt Finlands miljöcentral (Syke) gick kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2022 ner med 2,7 procent jämfört med året innan.
Malax kommun går med i nätverket för pionjärer inom klimatarbete – över 90 kommuner är redan med i Hinku-nätverket 05-10-2023 16.38
Malax kommun är den första kommunen i Österbotten som går med.
År 2021 låg kommunernas klimatutsläpp kvar samma nivå som året innan 30-05-2023 7.49
Enligt Finlands miljöcentral (Syke) låg kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2021 kvar på samma nivå som året innan. Även om det fortfarande skedde en övergång till koldioxidsnåla lösningar inom uppvärmningsmetoder, bromsades den positiva utsläppstrenden särskilt av förbrukningen av uppvärmningsenergi i byggnader, som var högre än året innan.
Lovisa anslöt sig till nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku) 15-05-2023 13.18
Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade 15.3.2023 om att gå med i nätverket Mot en koldioxidneutral kommun, Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa). Som ett resultat av detta förbinder sig Lovisa stad att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2007. Enligt Lovisa stads strategi 2022–2025 är målsättningen att staden ska vara kolneutral år 2035.
Finlands miljöcentral undersöker energikrisens effekter på stuglivet – delta i undersökningen! 13-02-2023 8.53
Finlands miljöcentral SYKE har inlett en undersökning för att kartlägga koldioxidavtrycket från stugliv. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte bedömts nationellt tidigare. Som en del av undersökningen hoppas Finlands miljöcentral att stugägare ska delta i en undersökning om fritidshusens energilösningar och användning samt resor till dem. Undersökningen är avsedd för alla som äger eller regelbundet använder ett fritidshus i Finland.
Konsumtionsbaserade utsläpp i alla kommuner och landskap i Finland har räknats för första gången 31-01-2023 8.53
Finlands miljöcentral (Syke) har för första gången publicerat uppgifter om konsumtionsbaserade växthusutsläpp för alla kommuner och landskap i Finland. Utsläppen per capita varierar kraftigt både mellan kommuner och landskap. Till följd av konsumtionen av importerade varor riktas också en betydande andel av utsläppen till utlandet.
Koldioxidsnålt byggande ett gemensamt mål för infrastrukturbranschen 09-12-2022 8.59
Den idag publicerade InfraCO2-utsläppsdatabasen kompletterar kunskapsunderlaget för koldioxidsnålt byggande. Dessutom förenhetligar den beräkningen av växthusgasutsläppen inom hela infrastrukturbranschen, från planering till byggande. Uppbyggnaden av databasen och de praktiska pilotprojekten har också genomförts i nära samarbete med aktörer inom infrastrukturbranschen. Arbetet för en mer koldioxidsnål framtid görs på många fronter.
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021 22-11-2022 9.56
Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.
Helsingfors utredde klimatbelastningen av personalmatsalens måltider – matens koldioxidavtryck avslöjades med en ny räknare 04-08-2022 13.43
Helsingfors stads delprojekt Canemure ville ta reda på koldioxidavtrycket av restaurangen (Ravintola Merta) i den nya kontorsbyggnaden i Helsingfors. Målet var att kunna följa upp och minska koldioxidavtrycket.
Lahtis stad ger renovering energieffektivitet – bekanta dig med de nya videorna 04-08-2022 13.17
Lahtis stad söker efter koldioxidsnåla lösningar för att planera renoveringsprojekt för bostadshus och radhus. På Lahden Talot genomförs också konkreta klimatåtgärder i samband med renoveringen av byggnader.
  • Skriv ut sidan