Aktuellt

Nyheter

Ennakkotiedot_päästötiedot_2022_SV_infografiikka 1
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 2,7 procent år 2022 23-11-2023
Enligt Finlands miljöcentral (Syke) gick kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2022 ner med 2,7 procent jämfört med året innan.
Läs mer
Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2021
År 2021 låg kommunernas klimatutsläpp kvar samma nivå som året innan 30-05-2023
Enligt Finlands miljöcentral (Syke) låg kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2021 kvar på samma nivå som året innan. Även om det fortfarande skedde en övergång till koldioxidsnåla lösningar inom uppvärmningsmetoder, bromsades den positiva utsläppstrenden särskilt av förbrukningen av uppvärmningsenergi i byggnader, som var högre än året innan.
Läs mer
Loviisa
Lovisa anslöt sig till nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku) 15-05-2023
Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade 15.3.2023 om att gå med i nätverket Mot en koldioxidneutral kommun, Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa). Som ett resultat av detta förbinder sig Lovisa stad att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2007. Enligt Lovisa stads strategi 2022–2025 är målsättningen att staden ska vara kolneutral år 2035.
Läs mer
Mera nyheter
Publicerad 31-03-2020 kl. 9.47, uppdaterad 31-03-2020 kl. 9.47
  • Skriv ut sidan