Gå till innehållet

Aktuellt

Nyheter

Kuntien yhteenlasketut päästöt 2020 SE
Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020 05-05-2022
Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året.
Läs mer
Tuulimylly
Utsläppsberäkningstjänsterna utvecklas 04-05-2022
För användning vid sidan av förbrukningsbaserad utsläppsberäkning utvecklar man för närvarande utsläppsberäkning som grundar sig på konsumtion. Detta färdigställs under 2022.Före publiceringen av den konsumtionsbaserade beräkningen tar man fram utsläppsuppgifter för 1990 och preliminära uppgifter för 2021.
Läs mer
Kuvituskuva, ilmastosuunnitelma
Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner 23-02-2022
Finlands miljöcentral SYKE har genomfört en utredning på uppdrag av miljöministeriet om hur man kan skapa en bestämmelse i klimatlagen som skulle tvinga kommunen, ensam eller tillsammans med andra kommuner, att utarbeta en plan för att bekämpa klimatförändringen.
Läs mer
NO NAME
Hiidensalmis gröna gärningar föddes av mässbyggarnas val 14-12-2021
Husens koldioxidavtryck och kolhandavtryck beräknas för närvarande i Hiidensalmi med hjälp av miljöministeriets uppdaterade metod för beräkning av byggnaders klimatavtryck. Livscykelgranskningen synliggör hur de talrika val som byggaren gjort påverkar koldioxidavtrycket under husets hela livscykel.
Läs mer
Mera nyheter
Publicerad 31-03-2020 kl. 9.47, uppdaterad 31-03-2020 kl. 9.47
  • Skriv ut sidan