Helsingfors bygger om sina gator på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt

Nyhet 03-08-2022 kl. 13.24

En central utsläppsminskningsmetod är att minska utsläppen av växthusgaser från byggande och användning av byggnader. Detta kan åstadkommas till exempel genom ombyggnad av gatorna på ett klimatsmart sätt. I Helsingfors renoveras Tavastvägens gatuavsnitt mellan Toukola och Gammelstaden på tekniskt bästa sätt, samtidigt som klimatpåverkan beaktas.

Ombyggnadens klimatpåverkan påverkas av en rad olika åtgärder. I projektet utnyttjas jordmassorna bättre genom ökad samordning i arbetet med att återanvända jorden. Den gamla asfalten utnyttjas så, att asfalten avlägsnas genom fräsning så att krosset kan återanvändas. Borttagen stenbeläggning återanvänds också och växtunderlag som utvecklats från överskottsjord används istället för att man anskaffar ny mylla.

Under ombyggnaden tar man även hand om smidiga trafikarrangemang och att de använda byggmaskinerna fungerar med alternativ framdrivning.

Men en klimatsmart lösning minskar utsläppen med upp till 30 % av de utsläpp som vanligen bildas. Lösningen ger kostnadsbesparingar på upp till nästan en miljon euro.

Se den nya videon för Canemure-delprojektet i Helsingfors (YouTube) (på finska)

Mer om temat

Mer information

  • projektkoordinator Miia Herzon, Helsingfors stad, fornamn.efternamn@hel.fi, tfn 09 3104 2138

  • Skriv ut sidan