Voisiko kuntani lähteä mukaan Hinkuun - Case Hamina

Hyvin usein prosessi Hinkuun liittymisestä lähtee jonkun valtuustoryhmän aloitteesta. Näin myös Haminassa. (kv 14.6.2016 § 36) ”Esitämme, että Hamina liittyy 27 edelläkävijäkunnan joukkoon ja lähtee mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa eli Hinku-kunnaksi.”

Aloitteen johdosta ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff alkoi valmistella asiaa ja oli yhteydessä Syken Hinku-tiimiin. Hinku-verkostosta löytyvien perustietojen lisäksi Hinku-tiimii tarjoaa liittymistä harkitseville kunnille yksilöityä tietopakettia alkaen hintaan 1 000 € + alv.

Paketti pitää sisällään laskelmat päästöjen lähtö- ja nykytilanteesta sekä excel-pohjaisen tiekartan siitä, minkälaisilla toimilla kyseinen kunta voisi päästä Hinku-tavoitteeseen. Tiekartta on rakennettu siten, että toimenpiteitä ja niiden kokoluokkaa voidaan muuttaa liukusäätimillä kun saadaan parempaa tietoa esimerkiksi jonkin tuulivoimala-alueen toteutumisesta.

Lähtötilanne on kaikilla Hinku-kunnilla liittymisvuodesta riippumatta vuosi 2007 ja nykytilanne tarkoittaa tuoreinta mahdollista vuotta joka on voitu laskea, eli käytännössä vähintään vuoden vanhaa tietoa. Tarvittaessa Hinku-tiimin edustaja voi myös tulla esittelemään Hinkua viranhaltijoille tai esimerkiksi valtuustolle. Haminan päästölaskelmat ja pdf-versio tiekartasta löytyvät liitteinä tämän tekstin alta.

Valtuusto päättää Hinkuun liittymisestä

Tärkein Hinku-kriteeri on valtuuston päätös siitä, että kunta tavoittelee koko alueellaan 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite koskee kaikkea kunnan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa toimintaa, ei pelkkää kuntaorganisaatiota.

Päästökaupassa mukana olevat laitokset ovat tavoitteen ulkopuolella, koska niiden päästöjä säädellään jo päästökaupassa, mutta tavoitteeseen on sisällytetty kaukolämpö sekä sähkön käyttö, koska niiden päästöihin kunnalla ja asukkailla on hyvät vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi kunnan tulee perustaa Hinku-työryhmä sekä nimetä Hinku-yhteyshenkilö.

Selvityksen pohjalta todettiin, etteivät Hinkun tavoitteet 80 %:n päästövähennyksistä ole täysin mahdottomat ja ympäristölautakunta suositteli Hinkuun liittymistä (21.2.2017 § 20). Lopuksi valtuusto päätti asian (28.3.2017 § 23). Tämän jälkeen Tapio ilmoitti Hinku-tiimille kunnan olevan mukana ja Hamina lisättiin Hinku-verkostoon.

Liittymisen jälkeen kaupunki muodosti Hinku-työryhmän olemassa olevasta ilmasto- ja energiatyöryhmästä ja kutsui mukaan myös Haminan Energia Oy:n. 

Lisätietoa

Julkaistu 21.2.2019 klo 15.24, päivitetty 11.4.2023 klo 11.58

  • Tulosta sivu