Hinku-verkostoa tukevat hankkeet

Hinku-kunnissa kehitetään ja kokeillaan uusia käytäntöjä ja onnistuneet käytännöt pyritään monistamaan Hinku-verkoston kautta useamman kunnan alueelle. Työ tehdään hankkeissa, joille haetaan rahoitusta useista eri lähteistä. Tällä hetkellä erityisesti EU:n LIFE-ohjelma ja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR rahoittaa alueellista ja paikallista ilmastotyötä.

LIFE IP CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Canemure-hanke tuottaa Hinku-kunnille päästölaskentaa, erilaisia työkaluja ja tiekarttoja, sekä edistää uusien hinku-kuntien liittymistä verkostoon, välittää hyviä käytäntöjä sekä tuottaa viestintäpalveluita.

llmastoviisas Meri-Lappi

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa vihreää siirtymää. Hankkeessa pyritään edesauttamaan Meri-Lapin kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimia, joilla vihreää siirtymää voi edistää. Hankkeessa autetaan alueen kuntia kehittämään toimintatapojaan ja palvelutuotantoaan vähähiilisemmiksi. Kuntia kannustetaan liittymään hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien Hinku-verkostoon ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Seutukuntatasolla rakennetaan toimintatapoja ja toimenpiteitä ilmastotyön tehostamiseksi ja juurruttamiseksi alueella. 

Hanketta toteuttavat Meri-Lapin kehittämiskeskus, Metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Lapin AMK. Hankkeen kesto: 2/2022–6/2023.

KAHINA - Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi

Kahina-hankkeen keskeisiä teemoja ovat hiilineutraalius ja energiatehokkuus. Hankkeen kohteena ovat hankkeeseen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla sekä niiden alueiden asukkaat ja yritykset. Hanke ohjeistaa, tiedottaa, auttaa verkostoitumaan (Hinku ja energiatehokkuussopimus), organisoi tapahtumia ja yhteishankintoja. Nämä toimet tähtäävät siihen, että kunnat, kuntalaiset ja yritykset tekisivät hiilineutraaliuteen ja energiantehokkuuteen liittyviä investointeja. Hanke tähtää konkreettisiin ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa.

Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus MITY (päätoteuttaja) ja Suomen Ympäristökeskus (osatoteuttaja). Mukana olevat kunnat ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala. Hanke ajoittuu vuosille 2020 - 2022.

Hinkua Etelä-Karjalaan!

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeessa etsitään ja luodaan hyviä käytäntöjä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi. Hankkeessa kehitetään pilotteja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen vähähiilisemmän elinkeinotoiminnan syntymisen lisäämään maaseudun elinvoimaa. Hankkeessa paneudutaan muun muassa materiaalien kierrätykseen, liikennöintiin sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen.

Hankkeen totuettavat Imatran seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Hankeaika on 1.3.2020 – 31.12.2022.

Päättyneet hankkeet

Julkaistu 8.4.2022 klo 11.01, päivitetty 31.3.2023 klo 9.43
  • Tulosta sivu