Smart mätsystem minskar utsläppen och sparar kostnader

Nyhet 03-08-2022 kl. 18.10
Flygfoto över industriparkens område. © Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy.

Seaside Industry Park är en industripark belägen i Raumo med fokus på offshoreindustri. Med en areal på 43 hektar har parken totalt 55 000 kvadratmeter med olika produktions-, kontors- och lagerutrymmen, och mer än 30 inhyrda företag verkar i området.

I parken är konsumtionen av nyttigheter som elektricitet rätt så hög, vilket sätter press på området att minska konsumtionen av ekonomiska och klimatmässiga skäl. Parken har tagit sig an utmaningen genom att skapa ett mätsystem baserat på digital teknologi som styr energi, el, värme, vatten, tryckluft och gaser.

Systemet producerar aktuella data om konsumtion, vilket gör det möjligt för företag att övervaka och justera processerna så att de kan spara både på förbrukning och kostnader. Systemet gör det också möjligt att fakturera företag enligt faktisk förbrukning, i stället för att fakturera på uppskattad basis.

Dessutom ger systemet aktuell information bland annat om läckage i vatten- och gasledningar samt fel i el- och fjärrvärmesystemen. Då kan problem snabbt upptäckas och lokaliseras och nödvändiga reparerande åtgärder vidtas.

Projektet har krävt mycket tid och arbete. En av samarbetspartnerna för Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy som förvaltar industriparken, mjukvaruföretaget ionSign Oy, som byggde det unika systemet från början, har varit en viktig hjälp i projektet. Aktörernas mål är att göra systemet reproducerbart så att det kan användas i liknande miljöer.

Systemet byggs bit för bit

Mätsystemet byggs ut i industriparkens område en byggnadshelhet i taget. Åtgärderna som genomförts under 2021 har fokuserat på att integrera parkens måleri och tillhörande anläggningar i systemet.

Hyresgästen är en av de viktigaste aktörerna i industriparken, Ermail Oy, som specialiserar sig på ytbehandling. Ermail har nyligen tagit i bruk ett användargränssnitt som för närvarande ger aktuell information om förbrukningen av el, fjärrvärme och hushållsvatten. Mätpunkterna är placerade i olika lokaler, vilket möjliggör övervakning av olika lokalers separata förbrukning.

Elmätare som hör till systemet.© Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy.

På Ermail har man varit intresserade av det nya systemet, även om det bara har använts en kort tid. Man har särskilt lovordat möjligheten att övervaka förbrukningen av el och fjärrvärme. Systemet har också hjälpt företaget att förstå förbrukningen inom olika produktionsprocesser på ett mer konkret sätt.

”Om till exempel belysningen har stått på över natten kan vi se det i följande morgons förbrukningsdata”, säger Ermails kvalitetschef Petri Salminen. “Med systemet kan vi identifiera faktorer som orsakar kostnader, så att vi kan överväga möjligheterna att ändra driftspraxis för att minska förbrukningen.”

Via ändringar i verksamhetsmodellerna kan systemets fördelar utnyttjas

Systemet möjliggör mycket konkreta åtgärder, som att släcka lamporna eller justera innetemperaturen. Även om användargränssnittet endast har varit i bruk hos Ermail under en kort tid visar resultaten att avsevärda besparingar kan göras om mätsystemet används effektivt, särskilt när det gäller fjärrvärme och el.

Företagens anställda spelar en viktig roll för att skapa besparingar. De anställda måste ta till sig nya metoder för att kunna göra besparingar.

Enligt Salminen behövs också en bredare översyn av organisationens verksamhetsmodeller och vid behov ändringar av dessa för att kunna utnyttja systemets fulla potential. Storskaliga resultat uppnås inte över en natt; företagen måste ta sig tid att undersöka möjligheterna att minska förbrukningen.

Mer om temat

Mer information

  • verkställande direktör Timo Luukkonen, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, tfn 040 550 1942, fornamn.efternamn@seasideindustry.com
  • utvecklingskoordinator Saara Haaslahti, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, tfn 040 730 5487, fornamn.efternamn@seasideindustry.com

  • Skriv ut sidan