I Raumo ser företagen sin konsumtion i realtid: minskade utsläpp med en tredjedel

Nyhet 21-12-2020 kl. 11.42
Rauma Seaside Industry Park © Rauman meriteollisuuskiinteistöt

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt analyserar sina hyresgästers konsumtion av el, fjärrvärme och vatten. När man känner till fastigheternas konsumtion hittar man också sparobjekt.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, som erbjuder lokaler för trettio industriaktörer, har påbörjat ett omfattande energibesparingsprojekt. Avsikten är att projektet ska efter erfarenheterna från pilotperioden omfatta Seaside Industry Parks fastigheter på över 50 000 kvadratmeter. Projektet är en del av det sexåriga Canemure-projektet, där målet är att verkställa EU:s klimatmål genom att minska koldioxidutsläppen.

Smart mätsystem

I kärnan av pilotprojektet finns ett smart mät- och bevakningssystem för olika energiformer som bevakar användningen av olika energiformer och resurser i havsindustriparken. Bevakningen omfattar el, värme, vatten, tryckluft och gas. Huvudmålet för projektet är att minska konsumtionen.

”Vårt mål är besparingar med 30 procent i förhållande till produktionsmängden samt CO2utsläppsminskningar på 30 procent”, säger verkställande direktör på Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Timo Luukkonen.

Fakturorna gällande de olika resurser hyresgästerna på Seaside Industry Park använder har hittills skapats i huvudsak baserat på uppskattningar. Anledningen har varit att det i fastigheterna inte har funnits egna mätare för olika aktörer för mätning till exempel el-, värme- eller vattenkonsumtion. I bakgrunden finns områdets historia, tiden då det ägdes av ett företag, dvs. Rauma-Repola. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy grundades 2014.

Eftersom faktureringen har baserat sig på uppskattningar har företagen saknat motiv till att agera resurssmart.

”Genom att vårt nya system ger varje aktör information om deras egen konsumtion ser de sparpotentialen bättre och kan genom att effektivisera sin verksamhet påverka storleken på sina energi- och vattenfakturor. Vårt mål är att systemet i framtiden ska ge alla företagen information om deras användning av olika resurser i realtid”, säger Luukkonen.

Från rådata till analyser

Det nyaste mät- och bevakningssystemet installerades under våren 2020 först i en fastighet som används av en kund, dvs. Logistikas som erbjuder förbehandlingstjänster inom metallindustrin.

Att enbart samla data och visa rådata räcker dock inte utan man måste kunna skilja guldkornen ur vår stora datamassa. Raumo havsindustripark har i detta arbete som partner programföretaget ionSign Oy från Raumo, som utvecklar dataanalyser och rapporteringar för olika användargruppers behov i systemet. Utvecklingsarbetet fortsätter under hela projektet så det motsvarar behoven hos olika användarföretag.

”För oss och för våra kunder är det viktigt att vi kan sätta besparingarna från systemet i förhållande till produktionsmängden. Hos havsindustriföretagen varierar produktionen och även resursanvändningen en hel del från år till år och beroende på årstid”, säger utvecklingskoordinator Saara Haaslahti.

Projektet fortskrider genom att antalet mätningar ökas stegvis på området under de närmaste åren.

”Vi fokuserar på tillverkningsbyggnader i projektet, eftersom det är där de största besparingsmöjligheterna finns”, säger Haaslahti.

Energikonsumtionen på hela det 40 hektar stora området varierar månatligen på båda sidor en miljon kilowattimmar. Konsumtionen av fjärrvärme uppgick som maximalt i januari till cirka 1 500 megawattimmar. Vattenkonsumtionen varierar mellan 1 000 och 1 500 kubikmeter.

Företagen på området har ända från början visat intresse för projektet, eftersom de ser en möjlighet i det att minska sina fakturor och utsläpp. I början kan fastighetsspecifik mätning dock innebära överraskningar åt båda hållen, dvs. en del företag kan få större fakturor än tidigare när fakturorna motsvarar den verkliga konsumtionen.

”Det väsentliga är att företagen genom det nya systemet ser sin konsumtion i realtid och kan påverka sina verksamheter medan processen fortfarande pågår. Jag tror att aktörer som använder mycket energi har möjligheter att minska sina energifakturor väsentligt”, säger Luukkonen.

Hela området i en vy

© Jussi Partanen

I Raumo havsindustripark ser vi att det pågående projektet kunde vara fördelaktigt även för andra motsvarande industriparker och fastighetsföretag som inhyser ett stort antal företag. I Seaside Industry Park är det både fastighetsägarna som hyresgästerna som drar nytta.

”Vi får hela områdets användningsdata under ett och samma gränssnitt och kan samtidigt erbjuda omfattande information för våra kunder”, säger Haaslahti.

För underhållschefen på Meriteollisuuskiinteistöt erbjuder systemet en möjlighet att till exempel upptäcka om vatten- eller värmekonsumtionen på någon fastighet plötsligt stiger. Systemet kan ställas in på att larma i sådana situationer, vilket gör att underhållschefen kan kontrollera om det finns läckage i den ifrågavarande fastighetens VVS-system.

”Ett bevakningssystem för alla fastigheter och för konsumtionsmätarna i dem underlättar arbetet för vårt underhåll väsentligt. En annan viktig sak för oss är att faktureringssystemet i fortsättningen är tydligt och rättvist mot alla”, säger Haaslahti.

Snabb återbetalning

I fortsättningen kommer mätningen i varje fastighet allt mer att utvecklas mot mätning per driftställe, vilket gör att information kommer att fås om hur belysningen, maskinerna, laddapparaterna samt elektroniska ventilations- och kylapparaterna har konsumerat el.

”När vi kan komma igång med vårt system i stor utsträckning utvecklar vi processerna så att företagen sinsemellan delar med sig sina bästa praxis för att nå energibesparingsmålen”, säger Luukkonen.

Som vägledning för dem som tänker bygga ett motsvarande system vill Haaslahti ge några råd. ”Det är viktigt att planera mätsystemet, dvs. var i fastigheterna konsumtionsmätarna ska installeras. Det går inte att installera obegränsat med mätare. En annan viktig sak är planering av gränssnittet så det blir användarvänligt. Detta är ett långt projekt där vi hela tiden lär oss nytt och som gör det möjligt att tillämpa det vi lärt oss i praktiken.”

Budgeten för hela projektet är cirka 400 000 euro, varav EU-pengar cirka 160 000 euro. Eftersom elfakturan för Rauman Meriteollisuuskiinsteistöt uppgår årligen till cirka en miljon euro och värmefakturan till cirka en halv miljon euro, betalar investeringen sig tillbaka på en mycket kort tid, bara de satta energibesparingsmålen nås. Samtidigt minskar också koldioxidutsläppen och klimatet tackar.

Text: Jukka Nortio

Artikeln har publicerats i tidningen Hiilineutraali Suomi (Kolneutralt Finland) i september 2020.

Läs mera


  • Skriv ut sidan