I Borgå är klimatfostran på god väg – eleverna vid Kevätkummun koulu är klimatinspiration för övriga kommuninvånare

Nyhet 14-07-2020 kl. 15.16
Skolbarn studerar klimatarbete under ledning av läraren Heli Päivärinne. © Sami Heiskanen

I Borgå på skolan Kevätkummun koulu har eleverna gjort de ekologiska gärningarna till en del av vardagen och i samband med Canemure-projektet även fått en roll som stadens klimatambassadörer. Den välmottagna videon Ilmastoteot som filmats som en del av projektet med eleverna i huvudrollerna visar hur man på skolan tar hand om allt från elförbrukningen till avfallssorteringen och där man lär sig om klimatförändringens globala konsekvenser.

”Påverkandet via eleverna är väldigt viktigt eftersom de kan fortsätta klimatarbetet också där hemma”, säger Canemure-projektets projektchef Matti Lehtovaara i Borgå.

Den kommande generationen växer upp med kännedom om sin roll för jordens välbefinnande

På Kevätkummun koulu beaktas klimaten i läroplanen ända från första klass och för varje år utses ett eget eko tema. Ettorna fokuserar på att spara vatten med hjälp av dricksflaskor och genom att lära sig rätt handtvättningsteknik. På andra klassen lär sig eleverna om att spara el och energi, treorna bekantar sig med hur komposter fungerar och vad matavfall är. Under perioden väger de allt matsvinn tillsammans med kökspersonalen.

Under lågstadiets sista år fokuserar eleverna på avfallssorteringen, återvinningen, på uppföljningen av elförbrukningen, konsumtionsvanorna samt på att förstå klimatförändringen och koldioxidavtrycket i en vidare global skala. Bland annat används Ekotapapasset för att utföra klimatgärningar. Ekotapapassi belönades 2018 i Sitras tävling för kommunernas mest intressanta gärningar för den cirkulära ekonomin. Användningen av Ekotapapassi har spridit sig från Finland till utlandet.

Responsen som Kevätkummun koulu fått har varit positivt och entusiastiskt. ”Många har kommenterat att de klimatgärningar vi använder borde vara obligatoriska i alla Finlands skolor och borde ingå i läroplanen. Att fostra de kommande generationerna så att de blir medvetna om hur de kan påverka vår jords välbefinnande känns som mycket viktigt och belönande”, säger Heli Päivärinne, lärare vid Kevätkummun koulu on ledare för klimatgärningskampanjen.

På Kevätkummun koulu har klimatgärningarna blivit en viktig del av barnens vardag. ”De upplever på ett fint sätt även stolthet över saken, även om inte alla barn förstår hur man kan satsa på klimatfrågorna i andra skolor eller på andra arbetsplatser. Nya elevers förundrande över till exempel sorteringskärlen får ibland barnen, och mig själv, att faktiskt tänka på hur lyckosam jag är som kan arbeta i en gemenskap där man faktiskt satsar på de här sakerna och förbinder sig vid dem”, tackar Päivärinne.

I den belönade videon Ilmastoteot är eleverna stjärnor

I samband med Canemure-projektet skapades en video med eleverna vid Kevätkummun koulu i huvudrollen. Videon visar de olika årskursernas klimatgärningar. Videon vann klimatgärningstävlingen som Plan och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ ordnade för skolorna. Som pris ordnades en Suomirock-konsert på Konsertcentralen för eleverna i februari.

Målet är att i framtiden tillämpa den lyckade praxisen från Borgå på andra ställen i staden och senare kanske även nationellt. ”Utöver tävlingsvinsten är vår viktigaste prestation att vi förmedlat information till andra och att vår verksamhetsmodell sprider sig. Ekotapapassi når varje år hundratals femteklassister och deras familjer i Borgå och andra städer”, kommenterar Päivärinne.

”Drömmarnas Borgå 2030” är koldioxidneutralt

Utöver elevernas klimatgärningar är tanken med Canemures delprojekt i Borgå att minska energiförbrukningen i stadens fastigheter med hjälp av ny teknik. För projektets samarbetsskolor planeras även tv-skärmar där eleverna kan se hur mycket energi som sparats eller till exempel hur mycket av energin som producerats med hjälp av solpaneler.

Klimatgärningarna är en viktig del av Borgå stads stadsstrategi ”Drömmarnas Borgå 2030” vars ambitiösa mål är att vara koldioxidneutral innan 2030. ”Borgås synlighet och image som en klimatvänlig stad har även delvis ökat tack vare den publicitet våra klimatgärningar fått”, berättar Päivärinne. I stadens många skolor har man vidtagit målmedvetna klimatåtgärder.

Projektets centrala mål utöver att uppmuntra eleverna och via dem även andra kommuninvånare till klimatåtgärder är att minska på energiförbrukningen och optimera användningen av förnybar energi med digitala lösningar.

Åtgärderna är redan i full fart. I Borgå är den energi som fastigheterna använder i dagsläget nästan utsläppsfritt och även den cirkulära ekonomin har tagits med som en viktig del av stadsstrategin. De preliminära planerna för energirenoveringen av de stadsfastigheter som projektet undersökte står klara och näst kommer konkreta husteknikinvesteringar att göras i de undersökta objekten.

”I första skedet av projektet prövar vi på vilka energibesparingstekniker som är vettiga och produktiva, sedan väljer vi ut bäst praxis och de bästa teknikerna för andra skedet. Dessa tillämpas först i Borgå stad och sedan förhoppningsvis även runt om i Finland, kanhända även internationell”, beskriver Lehtovaara.

Läs mer

Mer information

  • Projektchef för Canemures delprojekt i Borgå, Matti Lehtovaara, fornamn.efternamn@porvoo.fi

  • Skriv ut sidan