Hankinnat

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke tukee LIFE-ohjelman tavoitteita vahvistamalla kapasiteetteja, kannustaen investointeihin, kehittämällä, demonstroimalla ja edistämällä innovatiivisia ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuja, osallistuen tietopohjan luomiseen ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Projektin tärkeimmät positiiviset ympäristövaikutukset johtuvat ACE LIFE -konsortion vähähiilisistä investoinneista, jotka kohdistuvat matalapäästöiseen logistiikkaan ja koneisiin, teollisten prosessien sähköistämiseen sekä kasvipohjaisten proteiinien ja suotuotannon arvoketjujen kehittämiseen.

ACE LIFE -projektin puitteissa suoritettavat tarjousprosessit noudattavat reiluuden, läpinäkyvyyden ja tasa-arvon periaatteita. Syrjimättömän lähestymistavan ansiosta tarjouksia arvioidaan niiden ansioista ja niiden yhteensovittamisesta ilmoitettujen vaatimusten kanssa.

Ilmoitamme tällä englanninkielisellä sivulla (hiilineutraalisuomi.fi) kaikista hankkeen tulevista, käynnissä olevista ja menneistä hankinnoista.

 

 
Julkaistu 5.3.2024 klo 15.30, päivitetty 10.6.2024 klo 15.08
  • Tulosta sivu