Lahdessa pienetkin remontit vähentävät päästöjä ja parantavat energiatehokkuutta

Uutinen 16.12.2021 klo 16.02
Lehtiojan palvelukeskus. © Kuva: Lahden Talot Oy.

Lahdessa on viimeisen vuoden aikana toteutettu remontteja, joilla parannetaan energiatehokkuutta ja pienennetään päästöjä. Kyseessä on Lahden kaupungin ja Lahden Talot Oy:n hanke, jossa remontoidaan seitsemän asuinkiinteistöä.

Hankkeen alussa valittiin seitsemän tulevaa remonttikohdetta, joissa on mitattu tarkkaan jo ennestään energiankulutusta. Tällöin remonttien valmistumisen jälkeen voidaan laskea tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset päästöihin, energiankulutukseen ja kuluihin.

Remonteista kerätään dataa noin vuoden ajan, jonka jälkeen laskelmista koostetaan materiaalia Lahden Taloille sekä jaettavaksi muille kiinteistöjen omistajille. ”Saimme syksyn 2021 aikana valmiiksi kuusi remonttia, ja olemme aloittaneet jaettavan materiaalin valmistelun”, kertoo projektipäällikkö Pauli Piekkari Lahden kaupungilta. ”Tuotettava materiaali on helposti ymmärrettävässä muodossa, kuten lyhyinä tietoiskumaisina videoina.”

Jaetun materiaalin pohjalta Lahden Talot ja muut kiinteistöjen omistajat voivat hyödyntää tuloksia omissa remonteissaan, jolloin positiiviset vaikutukset moninkertaistuvat.

Remonteilla kokeillaan uusia ja erilaisia toimenpiteitä

Tarkkaan rajattujen yksittäisten toimenpiteiden ansiosta saadaan mittaamalla selvitettyä näiden toimenpiteiden todelliset vaikutukset. ”Laskelmia on kyllä helppo tehdä suuremmillekin remonttikokonaisuuksille, mutta suuresta kokonaisuudesta on yleensä hankala mitata jälkikäteen yksittäisen toimenpiteen vaikutusta”, sanoo Piekkari.

Remonttikohteista kolme keskittyy lämmityksen säätöön, yksi ilmalämpövesipumppuun, yksi vedensäästöön, yksi ilmastoinnin poistopuhaltimien vaihtoon ja yksi jäteveden lämmön talteenottoon.

”Pääsemme kokeilemaan hankkeessa mielenkiintoisia ja harvemmin käytössä olevia toimenpiteitä”, kommentoi Piekkari. Esimerkiksi jäteveden lämmöntalteenotto ei ole vielä laajasti käytössä asuinrakennuksissa. Muun tyyppisissä kohteissa, kuten uimahalleissa jäteveden lämpöhäviötä hyödynnetään kuitenkin jo nykyisin.

Jäteveden lämmön talteenotolla puututaan lämpöhäviöön

Jäteveden lämmön talteenoton mahdollistava remontti toteutettiin noin vuosi sitten, ja rahallisesti se oli remonteista suurin. Remontilla on kuitenkin merkittävät hyödyt, sillä jäteveden lämpöhäviö etenkin asuinkerrostaloissa on tyypillisesti suuri.

Remontti toteutettiin 190 palveluasunnosta koostuvassa palvelutalossa. Palvelutalo valittiin kohteeksi siksi, että käyttöveden kulutus tällaisessa kiinteistössä on suurta, jolloin myös jäteveden lämpöhäviö korostuu.

Jäteveden lämpöä talteen ottava järjestelmä rakennettiin osaksi kiinteistössä olevaa maalämpöjärjestelmää, jolloin liittämällä lämmönvaihdin osaksi järjestelmää jo olemassa oleva järjestelmä pystyy pumppaamaan lämpöä jätevedestä.

Remontin jälkeen maalämmön lämmönkeruupiirin lämpötila on korkeampi ja maalämpöpumput toimivat siksi paremmalla hyötysuhteella, kuluttavat vähemmän sähköä ja tuottavat siten myös vähemmän päästöjä. Jos jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä otettaisiin mukaan jo maalämpöjärjestelmän suunnitteluvaiheessa, voitaisiin lämpökaivoja toteuttaa muutama vähemmän, mikä vaikuttaisi kaivojen tilantarpeeseen ja kustannuksiin rakennusvaiheessa.

Järjestelmä on mitoitettu siten, että vähintään puolet jäteveden lämpöhäviöstä saadaan talteen. Laskelmien mukaan kerätyn lämpöenergian ennustetaan olevan 90 megawattituntia ja hiilidioksidipäästöjen vähentyvän 11,2 tonnia vuodessa.

”Canemure-hanke tukee Lahden Talojen pitkäjänteistä ympäristötyötä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Hankkeen avulla pääsimme pilotoimaan erilaisia energiansäästöä tukevia ratkaisuja. Toivottavasti hankkeesta ja sen tuloksista on apua myös muille kohteille/kunnille, joissa on suunnitteilla hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä”, kommentoi ympäristöpäällikkö Elina Rantanen Lahden Taloilta.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen, Lahden kaupunki, etunimi.sukunimi@lahti.fi, puh. +358 44 4826646
  • ympäristöpäällikkö Elina Rantanen, Lahden Talot, etunimi.sukunimi@lahdentalot.fi, puh. 03 851 570

  • Tulosta sivu