Helsinki peruskorjaa katuja ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti

Uutinen 4.11.2021 klo 10.42

Keskeinen päästöjen vähennyskeino on vähentää rakentamisesta ja rakennusten käytöstä syntyviä kasvihuonepäästöjä. Tämä onnistuu esimerkiksi perusparantamalla katuja ilmastoviisaasti. Helsingissä Toukolan ja Vanhankaupungin välinen Hämeentien katuosuus peruskorjataan teknisesti parhaalla, mutta samalla ilmastovaikutukset huomioivalla tavalla.

Peruskorjauksen ilmastovaikutuksiin vaikutetaan monenlaisilla toimilla. Hankkeessa hyödynnetään maamassat paremmin tehostuneen koordinoinnin kautta, kun maa-aines pyritään hyödyntämään uudestaan. Vanhaa asfalttia hyödynnetään niin, että asfaltti poistetaan jyrsien, jolloin rouhe voidaan käyttää uudelleen. Poistetut kivetykset myös käytetään uudelleen, ja uuden mullan hankinnan sijaan käytetään ylijäämämaista kehitettyjä kasvialustoja.

Korjauksen aikana huolehditaan myös sujuvista liikennejärjestelyistä, ja käytetyt työmaakoneet toimivat vaihtoehtoisilla käyttövoimilla.

Ilmastoviisailla ratkaisulla vähennetään jopa 30 % tavanomaisesti syntyvistä päästöistä, ja ratkaisu tuo kustannussäästöjä jopa lähes miljoona euroa.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • projektikoordinaattori Miia Herzon, Helsingin kaupunki, etunimi.sukunimie@hel.fi, puh. 09 3104 2138

  • Tulosta sivu