Hinku-kommunerna

Vi är redan 96 stycken!

Hinku-kommunerna har bundit sig vid att eftersträva 80 procents utsläppsminskning fram till 2030 från nivån 2007. Utsläppen beräknas enligt Hinku-beräkningsreglerna (inklusive utsläppskompensationer). Läs mer om förbrukningsbaserad utsläppsberäkningens metoder. Kommunerna strävar efter att minska sina klimatutsläpp genom att öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten. Kommunerna uppmuntrar även lokala företag och invånare att delta i klimatgärningarna.

Publicerad 05-08-2020 kl. 8.26, uppdaterad 15-11-2023 kl. 9.22
  • Skriv ut sidan