Tammerfors uppmuntrar invånare och pendlare att gå med i närtåget

Nyhet 03-08-2022 kl. 12.21

Målet med Tammerfors stads Canemure-delprojekt ”Anslutning till kollektivtrafikens stamnät” i Tammerfors är att skapa hållbar rörlighet och smidiga resekedjor. Särskild uppmärksamhet riktas mot pendling, eftersom de står för en stor del av regionens klimatutsläpp från trafiken.

Målet är också att locka människor att använda kollektivtrafik, även om kollektivtrafiken inte transporterar dem direkt från dörr till dörr. I detta fall spelar snabba bytesförbindelser och attraktiva resekedjor en nyckelroll.

Kollektivtrafikens stomme stärktes av det nya närtåget

Delprojektet inleddes år 2018, då regional närtågstrafik endast var ett mål som var nedskrivet på ett papper och dess genomförande var osäkert. Pendeltågstrafiken tog emellertid ett stort steg framåt 2020–2021, då 14 nya tågförbindelser mellan Tammerfors och Nokia inleddes i slutet av 2020 och en ny hållplats för närtåg i Tesoma öppnades på rutten hösten 2021.

Tesomas hållplats förde med sig en mycket viktig del till den regionala kollektivtrafikens stomme: resan från Tesoma till Tammerfors centrum tar cirka tio minuter med tåg, och pendeltåget möjliggör ett smidigt byte till fjärrtåg.

Nya närtågsförbindelser i Tammerforsregionen har ökat möjligheterna till hållbar rörlighet och ökat marknadsföringsmöjligheterna för hållbar rörlighet.

”Järnvägstrafiken i förorterna erbjöd många verksamhetsmöjligheter. Till exempel i Nokia förbättrades anslutningsparkeringen för både cyklar och bilar. Marknadsföringen av Tesomas hållplats var också viktig för att invånarna skulle känna till de nya möjligheterna”, säger Sanna Ovaska, projektledare för delprojektet. ”Effekterna bildas av att förhållandena och tjänsterna förbättras. Det finns också ett behov av att göra människor medvetna, det vill säga marknadsföra”

Cykelparkeringen förbättrades vid Nokia station. © Laura Niittymäki.

Närtåg möjliggjorde försök med fällbara cyklar

Inom delprojektet främjar man hållbar rörlighet genom olika metoder, där bland annat genom cykelförsök spelar en viktig roll.

”Vi organiserade ett cykelförsök som nästan blev ett varumärke för vårt delprojekt, men den här gången riktade sig försöket till potentiella tågpassagerare”, berättar Ovaska. Hösten 2020 testade Nokias pilotprojekt användningen av elcyklar vid pendelresor mellan Nokia och Tammerfors, men efter att Tesomas hållplats hade öppnats påbörjade man experiment med fällbara cyklar. Syftet med försöket är att ändra testgruppens val av färdsätt.

Den fällbara cykeln möjliggör smidig cykling i båda ändar av tågresan. ©  Marjo Aspegren.

Coronan medför även möjligheter

Coronapandemin försvårade rätt grundligt den regionala rörligheten och projektets verksamhetsmiljö. När undantagsförhållandena trädde i kraft kollapsade antalet passagerare i kollektivtrafiken efter att pendlarna övergått till distansarbete. De få människor som gick till jobbet rörde sig främst med bil, eftersom bilkörning ansågs vara det tryggaste sättet att resa. Coronan löser emellertid inte utvecklingen av trafikutsläppen, trots att pendlingen minskar.

Trots coronan togs närtåget emot positivt. I synnerhet ökade pendlandet mellan Nokia och Tammerfors klart i början av 2020, eftersom antalet resenärer ökade med mer än 45 % jämfört med föregående år.

”För sin del påskyndade corona också försäljningen av elcyklar och ökade fritidscyklarnas popularitet. Många gav upp sin parkeringsplats på arbetsplatsen. Nu är det viktigt att återställa förtroendet för kollektivtrafiken och dra nytta av den cykelboom som har börjat”, säger Ovaska.

Mer om temat

Mer information

  • Projektchef Sanna Ovaska, fornamn.efternamn@tampere.fi

  • Skriv ut sidan