Gå till innehållet

Betydande klimatfördelar genom smarta lösningar inom markanvändning

Nyhet 21-12-2020 kl. 12.57
© Pexels

Kommuner och landskap kan minska sina klimatutsläpp och förstärka kolsänkor genom klimatvänliga praxis inom jordbruk och skogsbruk samt genom markanvändningslösningar. De nyaste Best practices-publikationerna i Canemure-projektet samlar ihop goda praxis inom markanvändningssektorn.

”Åtgärderna inom markanvändningssektorn spelar allt större roll vid strävan efter kolneutralitet i Finland, kommunerna och landskapen. Området är nytt, och praktiska råd har saknats. Trots osäkerheter har vi identifierat saker som har både större och mindre påverkan, så nu är det dags att agera för klimatet”, säger ansvarig chef för Canemure-projektet, professor Jyri Seppälä från Finlands miljöcentral.

Skogsbrukspraxis i nyckelposition

Kolsänkorna inom skogsområdet kan ökas snabbast genom att förlänga den genomsnittliga odlingstiden för skogar och minska skogsavverkning. På längre sikt är ökning av skogsarealen ett effektivt sätt. Genom förädling av trädarter och plantering av snabbväxande trädslag kan skogstillväxten ökas på medellång sikt. En del av det kol som röjs från skogen bevaras i årtionden i de produkter som tillverkas av trä, såsom i träbyggnader.

På torvmarker är jorden ett mycket större kollager än trädbeståndet, och därför är åtgärder som påverkar jorden viktigare än på mineralmarker. Utsläppen kan minskas genom att minska onödigt effektiv torkning, gynna odling med ständig täckning vid skogsvård på dikningsområden samt genom att återställa.

Klimatarbete inom jordbruk gynnar även odlarna

Största delen av växthusutsläppen från jordbruket härstammar från jorden, och den största potentialen att minska utsläppen finns på torvåkrar. Att undvika röjning av torvmarker har en stor betydelse vid minskning av utsläpp.

Goda odlingspraxis gynnar även odlaren. Att ta hand om organiska ämnen i jorden och justera gödslingen förbättrar jordens bördighet och dämpar urlakningen av näringsämnen samtidigt som det minskar växthusutsläppen. Gårdar kan bli självförsörjande på el genom att till exempel bränna biomassor, producera biogas samt genom solenergi.

Förändringar i markanvändning har långsiktiga effekter

När markanvändningen förändras är det viktigt att se till att den nya användningsformen binder mer kol eller frigör mindre kol i atmosfären än den tidigare användningsformen.

Skogsarealen bör inte minskas, eftersom avskogningen kan likställas med fossila utsläpp vad gäller utsläppskonsekvenserna. Genom beskogning av skoglösa områden kan kolsänkor förstärkas och utsläpp minskas. Jordbruksanvändningen av torvmarker ska inte ökas, eftersom odlingsverksamhet på torvmarker försnabbar frigörelsen av kol i atmosfären. Beskogning av torvåkrar är därför ett sätt att bromsa utsläppen.

Läs mera


  • Skriv ut sidan