Laskurit

Laskurit tukevat ilmastotyötä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Laskurien avulla voit esimerkiksi vertailla erilaisia liikkumistapoja sekä arvioida energiajärjestelmien kannattavuutta, elinkaarikustannuksia ja vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin (CO2).

Laskuri puunkorjuun ilmastovaikutusten arviointin

Laskurilla voi tarkastella metsätähteiden ja runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon suuruusluokkaisesti. Laskuri helpottaa metsien hiilinieluvaikutusten huomioimista biotalouden kestävyystarkasteluissa. Laskuri on laadittu EU Life Canemure -hankkeen sekä Maj ja Tor Nessling -säätiön rahoituksella

Työkalu kuntien toimenpiteiden khk-päästöjen sekä talous- ja terveysvaikutusten arvioimiseksi KILTOVA

Laskurissa tarkastellaan kuntien tekemien toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös toimien aiheuttamia talous- ja terveysvaikutuksia. Työkalulla voit arvioida millaisia muutoksia päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä millaisia talous- ja työllisyysvaikutuksia sekä pienhiukkasten terveysvaikutuksia toimenpiteillä on valitulla alueella. Terveysvaikutukset esitetään työkalussa terveyshaittakustannuksina. Työkalun kehityksen on rahoittanut ympäristöministeriö.

Autolle vaihtoehtoisten kulkutapojen laskuri KULKURI

KULKURI-laskurin avulla voi vertailla erilaisten liikkumispalveluiden kustannuksia ja päästöjä. Laskurin on kehittänyt Suomen ympäristökeskus Canemure-hankkeessa. 

Aurinkosähkön kannattavuuslaskuri kuntakohteille

Aurinkosähkön kannattavuuslaskurin avulla voi arvioida investoinnin kannattavuutta esimerkiksi nettonykyarvon avulla. Aalto-yliopistossa kehitettyyn avoimen datan laskuriin on päivitetty Canemure-hankkeessa muutamia uusia ominaisuuksia. Lisäksi siihen on asetettu esimerkkilaskelmaksi kunnan hankkiman 20 kW:n aurinkosähkövoimalan kannattavuuslaskelma vuoden 2020 kustannustason mukaan.

Lämpöpumppujen kannattavuuslaskuri kuntakohteille

Laskuri auttaa lämpöpumppujärjestelmien valinnassa ja kannattavuuden arvioinnissa. Laskuri on kehitetty aurinkosähkölaskurin pohjalta Canemure-hankkeessa. Esimerkkilaskelmiksi on asetettu kuntakohteen tyypillisiä lämpöpumppuratkaisuja ja lisälehdellä olevan aurinkosähkövoimalalaskurin avulla voidaan laskea myös näiden yhdistelmiä (ns. hybridiratkaisut).

Aurinkosähkön ja lämpöpumppujen kannattavuuslaskurit pientaloille

Kuntakohteiden lisäksi pientaloasukkaat voivat arvioida laskuripohjien avulla energiajärjestelmien vaihtoehtoja lämpöpumppujen ja aurinkosähkön osalta sekä näiden yhdistelminä (ns. hybridiratkaisut).

Laskurit soveltuvat erityisesti öljylämmitteisille taloille, jotka voivat saada tukea energiajärjestelmien vaihtoon. Tukea voi hakea esimerkiksi ELY-keskuksilta tai ARAlta.

Kannattavuuslaskureilla on tähän mennessä laskettu useita kohteita. Kohteina on ollut pientaloja, jotka on rakennettu eri vuosikymmeninä sekä kuntakohteita kuten kouluja, päiväkoteja ja monitoimitaloja sekä kerros- ja rivitaloyhtiöitä.

Kannattavuuslaskelmissa energiajärjestelmien investointien summat ovat vaihdelleet 6000 – 30 0000 euron välillä ja hiilidioksidipäästöjen vähennykset ovat olleet 400 – 45 000 kgCO2 vuodessa per kohde.

Ravintolan ruokien hiilijalanjälkilaskuri 

Laskurin avulla on mahdollista muodostaa kokonaiskuva ravintolassa tarjottavien ruokien hiilijalanjäljestä. Laskuri kehitettiin Canemure-hankkeen Helsingin osaprojektissa, jossa laskettiin Helsingin kaupungin uuden henkilöstö- ja lounasravintolan (Ravintola Merta) hiilijalanjälki.

Ruokapalveluiden hiilijalanjäljen kartoitus

Laskuri tehtiin Turun ruokapalveluille sen hiilijalanjäljen kartoittamiseksi. Se soveltuu parhaiten toimintatapojen muutosten vaikutuksen havainnollistamiseen, esimerkkeinä kasvisruoan lisääminen ja hävikin vähentäminen.

 

Julkaistu 27.5.2021 klo 12.59, päivitetty 16.2.2023 klo 16.32
  • Tulosta sivu