Kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu kunnille

Suomen ympäristökeskus on toteuttanut ALas-laskentajärjestelmään perustuvan skenaariotyökalun (ALasSken), jolla voidaan muodostaa kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaarioita perustuen kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin. Työkalua kehitetään kuntien ilmastosuunnitelmien laadinnan tueksi.

Ohjevideo skenaariotyökalun käyttöön

Laskentaperiaatteet 

Työkalu perustuu Syken laskemiin alueellisiin käyttöperäisiin kasvihuonekaasupäästöihin. Työkalun kuntakohtaisia lähtöaineistoja päivitetään vuosittain, jolloin myös perusskenaarion laskentaoletukset arvioidaan käytettävissä olevan uuden tiedon pohjalta uudelleen.

ALasSken 1.1 sisältää ALas-laskentajärjestelmän mukaiset päästösektorit, joista rakennusten energiankulutukseen liittyvien sektoreiden, tieliikenteen sekä maatalouden päästöjen tarkastelu on yksityiskohtaisinta. Työkalun sisältöä kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Menetelmäkuvaus

Skenaariotyökalun menetelmäkuvaukseen sisältyvät perusskenaarion lähtökohtien ja keskeisten oletusten määrittelyt sektoreittain. Menetelmäkuvaus sisältää esimerkkejä, jotka on laskettu valtaosin jaksolle 2018–2030, mutta suunnittelutyökalu on käytettävissä niin, että perusskenaarion mukainen kehitys voidaan laskea vapaasti valittavalle tavoitevuodelle vuoteen 2050 saakka. Kehityksen katsotaan tällöin olevan pääosin lineaarista, tai joiltain osin kiihtyvää tai hidastuvaa, mikäli aineistoista löytyy tälle perusteita.

Menetelmäkuvauksessa avataan myös tavoiteskenaarioiden laskentaperusteet. Lisäksi annetaan esimerkkejä perusskenaariota enemmän päästöjä vähentävistä kehityspoluista ja niihin tarvittavista ilmastotoimenpiteistä.

Lisätietoa

  • Laskenta ja käyttö: erikoistutkija Santtu Karhinen, Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 050 465 8306
  • tutkija Teemu Helonheimo, Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 050 502 6721
Julkaistu 26.4.2021 klo 10.54, päivitetty 14.2.2023 klo 8.50

  • Tulosta sivu