Alueellista yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Alueellinen yhteistyöverkosto edistää ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteitä sekä kansallisten energia- ja ilmastostrategioiden toimeenpanoa kunnissa ja maakunnissa. Canemure-hankkeessa alueellista työtä tehdään seitsemässä maakunnassa: Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Alueelliset yhteistyöryhmät edistävät ilmastotoimia

Alueelliset yhteistyöryhmät koostuvat keskeisimmistä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä tahoista. Työryhmien tärkeimpänä tehtävänä on katalysoida alueelle konkreettista toimintaa, synnyttää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja aloitteita sekä kannustaa paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia päästöjä vähentäviä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät hyvinvointia. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sekä vaikuttaa alueen päätöksentekoon.

Alueelliset yhteistyöryhmät edistävät ilmastotoimia tiivisti sidosryhmien kanssa. Työryhmät tukevat alueilla toteutettavia hankkeita ja hyödyntävät niissä syntyviä tuloksia yhdessä Canemure-asiantuntijaverkoston kanssa.

Työryhmät kokoontuvat neljä kertaa vuodessa. Työryhmän tukena toimii palkattu alueellinen koordinaattori.

Alueiden tiekartat ohjaavat ilmastotyötä

Canemure-alueilla on laadittu maakunnalliset ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartat, joiden avulla edistetään tavoitteellista työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Ensimmäiset versiot tiekartoista valmistuivat loppuvuonna 2020 ja alkuvuonna 2021.

Vuosien 2019 ja 2020 aikana on laskettu alueiden lähtötilanteen ilmastopäästöt kunnittain, kerätty ja analysoitu tietoa kustannustehokkaista ja monistettavista päästövähennystoimista sekä koottu yhteen tietoa suunnitelluista ja päätetyistä toimista. Vuonna 2021 suunnitellaan ja valitaan toimenpiteet tiekarttaan yhteistyössä alueiden sidosryhmien kanssa.

Aluekoordinaattorit

Etelä-Karjala

Pirkanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

Päijät-Häme

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Julkaistu 3.5.2019 klo 13.31, päivitetty 24.11.2023 klo 16.31

  • Tulosta sivu