Tutkimus Hinkun vaikuttavuudesta julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa

Uutinen 5.2.2021 klo 11.28
Hinkuartikkeli

Kunnan liittyminen Hinku-verkostoon on alentanut kuntien ilmastopäästöjä, kannustanut eri toimialoja yhteistyöhön ja vahvistanut kunnan tahtotilaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkoston vaikuttavuutta tarkastellut Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimus on julkaistu arvostetussa kansainvälissä Global Environmental Change -tiedejulkaisussa.

Kuntien ilmastotyötä edistävän paikallisen verkoston vaikuttavuutta analysoitiin ensi kertaa. Analysoinnin mahdollisti muun muassa SYKEn tuottama kuntakohtainen päästödata. Hinku-kuntien kokemuksia kerättiin 40 Hinku-kunnan haastatteluissa.

”Hinku-verkosto on herättänyt kiinnostusta niin Suomessa kuin maailmallakin ja nyt kokemukset on saatu analysoitua ja tiivistettyä myös kansainväliselle yleisölle. Tuloksista on entistä helpompi viestiä tutkitun tiedon kautta”, erikoistutkija Laura Saikku Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Tutkimuksen mukaan verkostolta on saatu myös asiantuntijatukea, vertaistukea, motivaatiota, inspiraatiota, medianäkyvyyttä ja viestintätukea. Kunnan sisäisten ilmastotoimien edistämisessä on auttanut se, että toimia on voitu perustella Hinku-jäsenyydellä.

Tutkimuksessa käydään läpi myös erilaisia kuntien kohtaamia haasteita sekä pohditaan niihin ratkaisuja. Parhaiten ilmastotyössä on onnistuttu kunnissa, joissa ilmastotyö on nostettu suoraan kunnan strategiaan, josta se on myös jalkautettu poikkileikkaavasti osaksi jokaisen toimialan työtä.

Tuloksista on raportoitu myös suomenkielisessä viime vuonna ilmestyneessä julkaisussa.

Artikkelin kirjoittajat ovat tutkija Santtu Karhinen, erikoistutkija Juha Peltomaa, suunnittelija Venla Riekkinen ja erikoistutkija Laura Saikku Suomen ympäristökeskuksesta.

Tiedote

Tutkimusartikkeli

Lisätietoja

Erikoistutkija Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1140, etunimi.sukunimi@syke.fi


  • Tulosta sivu