Toivoa tulee lisätä tekemällä!

Uutinen 27.3.2023 klo 10.48
Jyri Seppälä © Kai Widell

Kansainvälisen hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n viesti maaliskuussa oli selvä. Ilmastonmuutos etenee ja se uhkaa ihmisten ja luonnon hyvinvointia nopeammin kuin oli aikaisemmin kuviteltu.

Nykyiset eri maiden sitoumukset vähentää päästöjään eivät ole riittäviä, jotta maapallon elinkelpoisuus pystytään tulevaisuudessa turvaamaan. Hälyttävää viestiä pehmentää tieto, että meillä on vielä mahdollisuus korjata tilanne.

Meillä on siis toivoa, mutta miten se ymmärretään? Pahimmassa tapauksessa se antaa ihmisille verukkeen jättää asia käsittelemättä. Tai se voi olla syy jättää ilmastomuutoksen torjunta myöhemmäksi, vaikka asia koettaisiinkin tärkeäksi. Ajatuksena saattaa olla, että Suomi on tehnyt jo osansa eikä Suomen päästöillä ole mitään merkitystä globaalissa mittakaavassa. Asiassa ei tarvitse kiirehtiä.

Päättäjät ovat isossa vastuussa siitä, että ilmastomuutokseen liittyvä toivo tulkitaan oikealla tavalla. Toivon tulisi purkautua välittömiksi toimiksi vähentää kasvihuonekaasuja.

Välittömät toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tarkoittaa Suomelle käytännössä sitä, että pystymme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n tavoitteiden mukaisesti. Olemme itse olleet mukana hyväksymässä yhteiset EU:n tavoitteet ja meidän osuutemme siitä. EU:n tavoitteet vuodelle 2030 itse asiassa varmistavat sen, että oma ilmastolakiimme kirjattu vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite on saavutettavissa.

EU:n on tärkeää onnistua ilmastopolitiikassaan, koska omalla esimerkillään EU uskottavasti vetää mukanaan Intian ja Kiinan kaltaiset isot toimijat vähentämään päästöjään riittävän nopeasti. Puhumattakaan köyhistä maista. Miten me voimme edellyttää muiden mukaantuloa, jos rikkaana maana emme toimi nopeammin kuin he?

Kuntien edelläkävijyys ilmastotyössä vahvistaa aluetaloutta

Onneksi Suomessa on jo yli sata kuntaa, jotka haluavat näyttää esimerkkiä päästöjen vähentämisessä Suomen virallisia tavoitteita nopeammin. Hinku-verkosto etunenässä. Ja lisää kuntia on tulossa. Tämä kasvattaa toivoa Suomessa; pystymme vähentämään päästöjä valtakunnallisesti sitoumuksiemme mukaisesti.

Kuntien vaikuttavuus alueensa päästöjen vähentämiseen tuo toivoa myös kaikille suomalaisille; hoidamme globaalin vastuumme ja aluetalous kehittyy.

Yritysten ja sijoittajien usko Suomen edelläkävijyyteen vahvistuu. Suomi on paikka, johon kannattaa investoida. Vihreästä siirtymästä on yhä selvemmin tulossa taloutemme uusi kulmakivi. Meillä Suomessa ei ole syytä vähätellä meneillään olevaa investointibuumia, joka vie meitä kohti puhtaampaa energiatuotantoa ja vetytaloutta.

Myönteinen kehityksemme päästöjen vähentämisessä ei saa törmätä siihen, että emme kykene ratkomaan maankäyttösektorin vaikeuksia nielujen vahvistamiseksi. Ilmastopolitiikkamme katsotaan maailmalla kokonaisuutena. Ilmasto-osaamisellemme on paremmin kysyntää globaaleilla markkinoilla, kun oma pesä on kunnossa. Kunnilla on tässäkin oma tärkeä roolinsa ja niiden esimerkillä luodaan toivoa myös maankäyttöratkaisujen löytämiseksi Suomessa.

Kuntien ilmastotyön avittamana Suomesta on mahdollisuus tehdä ”majakka” maailmalle, jonka valo auttaa myös muita maita toimimaan kunniahimoisesti ilmastoasioissa. Eikä siinä ole mitään noloa, että hyödymme tästä roolista myös taloudellisesti, päinvastoin.

Jyri Seppälä, Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori, Suomen ympäristökeskus 


  • Tulosta sivu