#Talousjailmasto nousi Twitterissä päivän vaikuttajaksi

Uutinen 9.6.2021 klo 10.18
Twitterkampanja

Canemure-hankkeessa järjestetty laaja Twitter-kampanja onnistui vaikuttamaan päivän vaalikeskusteluun ja kampanjan tunnus #talousjailmasto nousi kampanjapäivänä 24.5. yhdeksi suosituimmista aihetunnisteista. Vaikuttavuus perustui kuntien ja kaupunkien, järjestöjen, tutkimuslaitosten ja Twitter-vaikuttajien aktiiviseen twiittaamiseen ja re-twiittaamiseen.

Kampanjatileinä käytetyt @hiilineutraali ja @sykeinfo nostivat vaikuttavuuttaan Twitterissä: kampanjapäivän aikana @hiilineutraali-tili nousi sijalta 90 sijalle 4 ja @SYKEinfo-tili sijalta 67 sijalle 5. Kampanjan luonne oli positiivinen ja ratkaisukeskeinen. Tämän ansiosta kampanja onnistui pysymään erossa poliittisesta vastakkainasettelusta ja viestit olivat kauttaaltaan myönteisiä.

Tulokset käyvät ilmi Optifluencen seurantatutkimuksesta, jossa kampanjassa käytettyjä aihetunnisteita #talousjailmasto ja #kuntavaalit seurattiin kolme viikkoa ennen kampanjaa ja viikko kampanjan jälkeen.

”Onnistumisen taustalla on kampanjaan osallistuvien tahojen kyky tuoda esille konkreettisia esimerkkejä ilmastotyön vaikutuksista kuntatalouteen. Myös viestien visualisoinnilla on suuri merkitys. Hyvin monet tahot käyttivät valmiita kuvapohjia, mikä teki kampanjoinnista yhtenäistä ja tuki näkyvyyttä”, kampanjan vetäjä, viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola SYKEstä sanoo.

Päivän kampanjoinnilla on mahdollista tehdä interventio vakiintuneeseen keskusteluun. ”Yhteiskunnalliset muutokset ovat yleensä hitaita. Tämän takia nopealla kampanjallisella interventiolla saavutetaan parhaimmillaan herätys ja kiinnostus, mutta sen jälkeen työtä on jatkettava erilaisissa kanavissa ja erilaisten toimijoiden kertomana. Meillä on vahva verkosto, joko mahdollistaa tällaiset isommat ulostulot myös jatkossa”, Ala-Ketola sanoo.


  • Tulosta sivu