Punkalaidun Hinku-verkostoon

Uutinen 24.4.2020 klo 9.22
© Punkalaitumen kunta

Pirkanmaalla sijaitseva luonnonläheinen Punkalaitumen kunta liittyi huhtikuussa Hiilineutraalien kuntien (Hinku) verkostoon. Pienenä ja ketteränä kuntana Punkalaidun panostaa ilmastotyöhön ennakkoluulottomasti ja hyvässä yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kesken.

”Ympäristöarvojen huomioiminen on enenevässä määrin kunnalle myös vetovoimatekijä. Siksi haluamme olla mukana luomassa ja kehittämässä kestäviä toimintatapoja, jotka kantavat ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen. Hinku-verkosto luo näihin hyvän kanavan”, sanoo tekninen johtaja Satu Alajärvi Punkalaitumen kunnasta.

”Odotamme verkostolta uusia ideoita ja käytänteitä toimia ympäristöä vähemmän kuormittavasti. Lisäksi toivomme konkreettisia säästöjä esimerkiksi energiakustannuksissa sekä yhteistyötä ja verkostoitumista entistä tiiviimmin alan toimijoiden ja yritysten kanssa”, Alajärvi jatkaa.

Ilmastokestävyyttä energiantuotantoon

Punkalaitumen kunnan omistamista kiinteistöistä noin 75 prosenttia on hakkeella tuotettavan kaukolämmön piirissä. Kunnan omistaman Punkalaitumen Vuokrataloyhtiöt Oy:n kiinteistöistä jopa 90 prosenttia on mukana kaukolämpöverkossa. Tavoitteena on saada loputkin kiinteistöt kaukolämmön piiriin.

Kunnassa on vireillä myös biopolttoainehanke ja kunnanvaltuuston hyväksymä Isosuon tuulivoimaosayleiskaava.

”Vahvuutemme kompaktina kuntana on se, että kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö on mutkatonta, päätöksenteko on ketterää ja olemme sitoutuneita ilmastotyöhön. Myös työllisyyden turvaaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä asioita. Hinku-työn yhtenä tuloksena toivomme yrittäjille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi liitännäiselinkeinojen myötä”, muistuttaa Alajärvi.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Tekninen johtaja Satu Alajärvi, Punkalaitumen kunta, puh. 040 645 2141, satu.alajarvi@punkalaidun.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


 

  • Tulosta sivu