Pilottikohteita haussa vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään

Uutinen 17.5.2021 klo 15.02
© Pirjo Ferin

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO etsii syksyllä kokoontuvaan vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään hankesuunnitteluvaiheen rakennushankkeita ja vähähiilisestä rakentamisesta motivoituneita hankkijoita.

KEINOn asiantuntijat auttavat mukaan valittavia toimijoita hiilijalanjäljen huomioimisessa, vaihtoehtojen priorisoinnissa, laskennan työkaluissa sekä soveltuvien vähähiilisyystavoitteiden ja -kriteerien asettamisessa hankintoihin. Sparraus tuottaa tietoa ja kokemuksia siitä, miten hiilijalanjälkilaskenta on järkevää ottaa huomioon hankintaprosessissa. Tietoa hyödynnetään muun muassa vähähiilisen rakennushankinnan hankintakriteerien kehittämisessä. Hankkijalla on mahdollisuus soveltaa tietoa välittömästi kohdehankinnassa, mutta myös tulevissa hankinnoissaan.

Haussa on 3 – 4 kohdetta seuraavin edellytyksin:

  • Vähähiilisyys on hankintaa ohjaava tavoite ja hankkijaa motivoiva tekijä.
  • Hankkeessa ei ole tehty vähähiilisyyden näkökulmasta poissulkevia rajauksia (esim. poissuljettu uusiutuvan energian käyttöä tms.).
  • Hanke on menossa hankesuunnitteluun tai on hankesuunnitteluvaiheessa syksyllä 2021 (kuitenkin niin, että ratkaisut ovat vielä avoimia).
  • Kohde on mielellään koulu, päiväkoti tai palvelutalo (muukin kohde mahdollinen).
  • Kohde voi olla uudisrakennus tai laaja peruskorjauskohde.

Ehdota kohdetta mukaan 14.6. mennessä

Hyvistä käytännöistä ja kokemuksista voi oppia, eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin! Kerro kuntasi tai organisaatiosi suunnitteilla oleva rakennushanke, niin tehdään siitä yhdessä vähähiilisen rakentamisen malliesimerkki! Ensikontaktiksi riittää soitto tai sähköposti.

Yhteystiedot:

  • Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus SYKE katriina.alhola@syke.fi puh. 029 525 1065
  • Anna Huostila, Suomen ympäristökeskus SYKE anna.huostila@syke.fi puh. 029 525 2237
  • Sara-Tuuli Siiskonen, Suomen ympäristökeskus SYKE sara-tuuli.siiskonen@syke.fi puh. 029 525 223

Lisää aiheesta 


  • Tulosta sivu