Lämmönohjauspalvelulla energiansäästöä, päästövähennyksiä ja uusia oppeja

Uutinen 29.11.2021 klo 13.31
Huhtisen koulu on yksi 16 kohteesta, jossa on käytössä lämmönohjauspalvelu. © Porvoon kaupunki.

Osana Canemure-hanketta Porvoon kaupunki ja Porvoon Energia ovat ottaneet käyttöön lämmönohjauspalvelun 16 julkisessa rakennuksessa. Lämmönohjauspalvelu ohjaa rakennusten kaukolämmitystä reaaliaikaisesti, pitää sisäolosuhteet tasaisina sekä tuo energiansäästöjä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Ohjaus perustuu sääennusteisiin, auringon säteilyennusteisiin, rakennusten sisäolosuhteisiin sekä oppivaan tekoälyyn. Laitteisto sisältää muun muassa lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mittaavia langattomia antureita yli 700 kappaletta sekä kiinteistökohtaiset etäohjattavat lämmönsäätimet.

Pilvipalveluna toimiva etävalvomo mahdollistaa kiinteistöjen reaaliaikaisen seurannan sekä historiatietojen analysoinnin. Rakennuksiin eri puolille sijoitetut anturit lisäävät kiinteistönhoidon tietämystä kiinteistöistä mahdollistaen esimerkiksi luokan tai liikuntasalin reaaliaikaisen tilanteen seuraamisen ja korjaavien toimenpiteiden tekemisen.

Lämmönohjauspalvelun asennukset saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2021. Nyt lämmönohjauksesta on saatu lupaavia tuloksia.

Kuvakaappaus etävalvomosta, jossa näkyy erään kiinteistön talokartta ja eri tilojen sisälämpötilat. © Kuva: Porvoon kaupunki.

Energiansäästöä ja päästövähennyksiä

Lämmönohjauksella saatiin ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana energiansäästöä keskimäärin noin 10 prosenttia verrattuna vuosien 2020 ja 2019 vastaavan ajan kulutukseen.

”Tulokset näyttävät oikein hyvältä, ja olemme tyytyväisiä niihin”, kommentoi projektipäällikkö Matti Lehtovaara Porvoon kaupungilta. ”10 prosentin säästöstä voi olla erityisen tyytyväinen siksi, että alun perin tarkoituksena oli ottaa vain muutama kohde lämmönohjaukseen, mutta hankkeen laajennuttua lupaavia tuloksia on saatu jopa 16 kaukolämpöä käyttävästä kohteesta.”

”Seuraamme tulevan lämmityskauden ajan lämmönohjauksen tuloksia, ja pohdimme sitten ensi keväänä mahdollista laajentamista eli lisäkohteiden mukaan tuomista”, kertoo Lehtovaara.

Koko energiaekosysteemi hyötyy

Hankkeen kannalta tärkeässä roolissa ovat olleet yhteistyökumppanina toimiva Porvoon Energia, jonka kanssa Porvoon kaupungilla on viiden vuoden palvelusopimus, ja Porvoon Energian alihankkija Leanheat Oy, joka tuottaa palvelun.

Rakennuksen lämmönjakohuoneessa olevia Leanheat-säätimiä. © Kuva: Porvoon kaupunki.

Lämmönohjauspalvelu hyödyttää niin sanottua energiaekosysteemiä eli kaikkia hankkeessa mukana olevia. ”Porvoon Energia pystyy energian huippukysynnän aikana vähentämään meidän osaltamme energiankäyttöä, kiitos ennakoivan systeemin”, selittää Lehtovaara ja jatkaa, ”tällöin Porvoon Energian ei esimerkiksi kovien pakkasten aikana tarvitse niin usein ottaa varavoimaloita käyttöön, joka olisi kallista.”

Ohjauspalvelu on säästöjen lisäksi hyödyllinen myös oppimisen kannalta. Sekä Porvoon Energialla että Leanheatilla on ennestään lämmönohjauspalveluja asuinkohteissa käytössä, mutta nyt julkisiin rakennuksiin tuodut anturit antavat uudenlaista tietoa.

” Meillä on vastaavanlaisesta palvelusta jo hyviä kokemuksia, sillä Porvoon Energia on aikaisemmin pilotoinut palvelua jo noin 50 taloyhtiössä. Tässä hankkeessa pääsemme laajasti tutkimaan vaikutuksia myös julkisissa rakennuksissa. Ennakoiva ja automaattisesti toimiva lämmitysohjaus mahdollistaa kaukolämmön tarvepiikkien tasoittamisen ja kaupunkiakkutoiminnon”, kertoo ympäristö- ja kehityspäällikkö Jukka Rouhiainen Porvoon Energialta.

Lämmönohjauksen kannalta asuinkohteiden ja julkisten rakennusten, kuten koulujen ja päiväkotien toimintamallit ovat hyvin erilaisia. ”Mitä erilaisempia kiinteistötyyppejä lämmönohjauksessa on mukana, sitä helpompaa Porvoon Energian on reagoida esimerkiksi kysyntäjoustoihin”, summaa Lehtovaara.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Matti Lehtovaara, Porvoon kaupunki, etunimi.sukunimi@porvoo.fi, puh.+358 40 676 1377

  • Tulosta sivu