Kuntavaaleja kohti: ilmastotyö vahvistaa kuntataloutta ja työllisyyttä

Uutinen 21.5.2021 klo 15.20
Kuntavaalit
© AdobeStock

Kuntien suunnitelmallisilla lämmitys-, liikenne-, rakentamis-, kaavoitus- ja hankintaratkaisuilla voidaan vähentää tehokkaasti päästöjä. Samalla vahvistetaan alueen cleantech-markkinoita, luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan kuntatalouteen säästöjä.

Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa välittömästi esimerkiksi kunnan omissa toiminnoissa ja rakennuskannassa, toiset vaativat pidempää strategista suunnittelua esimerkiksi aluesuunnittelussa ja energiantuotannossa. Kaikissa toimenpiteissä on tärkeää huomioida kunnan asukkaat, yhteisöt ja yritykset, jotta siirtymä on oikeudenmukainen ja tavoittaa suomalaisia mahdollisimman laajasti.

Investointien toteuttamiseksi kuntien kannattaa aktiivisesti tarttua kansallisiin avustuksiin ja EU:n elvytysrahoitukseen. Kunta voi omilla toimillaan edistää ja mahdollistaa myös asukkaiden ja yritysten ilmastotoimia.

Suomen julkisten hankintojen arvo on noin 35 miljardia euroa vuodessa. Tämä vastaa noin viidennestä Suomen bruttokansantuotteesta. Hankinnoista 75 prosenttia tehdään kuntasektorilla.

Monet ilmastotoimet maksavat itsensä nopeasti takaisin ja tuottavat säästöjä kuntataloudelle. Investoinnit uusiutuvaan energiaan ja rakennusten energiakorjauksiin luovat uusia paikallisia työpaikkoja. Vähähiilisten investointien vaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä enemmän energiainvestointeihin liittyviä tuotteita ja palveluita voidaan hankkia oman alueen sisältä.

Sitran maaliskuussa julkaiseman Tulevaisuusbarometri 2021 mukaan hyvinvointivaltio, työllisyys ja ympäristö ovat suomalaisille hyvin tärkeitä. Talouskysymykset korostuvat erityisesti kuntavaalien äänestyspäätöksissä. Iso joukko vastanneista pitää talouteen liittyviä vaaliteemoja tärkeämpinä kuin ilmastonmuutoksen hillintää tai luontokadon pysäyttämistä. Kyselyyn vastasi 3 800 henkilöä eri puolilta Suomea.

Kysely osoittaa, että kuntalaiset eivät miellä ilmastotyötä kuntataloutta ja työllisyyttä vahvistavaksi tekijäksi. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn selvitykset ja kerätty tutkimusaineisto osoittavat kuitenkin, että uusiutuvan energian investoinneilla sekä rakennusten energiatehokkuutta ja vähähiilistä liikkumista edistävillä ratkaisuilla on päästövähennysten lisäksi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia aluetalouteen.

Tästä syystä Suomen ympäristökeskuksen koordinoimat Hinku ja CANEMURE-hanke haluavat lisätä kuntavaalien alla tietoisuutta kuntien ja yritysten ilmastotyön merkityksestä kunta- ja aluetalouden kannalta. Kampanjan viesti halutaan välittää erityisesti uusille kuntapäättäjille. Kampanja toteutetaan Twitterissä 24.5.2021 aihetunnisteilla #TalousjaIlmasto ja #kuntavaalit.

Aineistoa

POLITIIKKASUOSITUS: Kuntatalouteen nostetta fiksuilla ilmastoratkaisuilla

TIEDOTE: Uusiutuvan energian investoinneilla merkittäviä vaikutuksia maakuntien talouteen

TIEDOTE: Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja turvata luonnon monimuotoisuutta

UUTINEN: Ilmastotyö vahvistaa alue- ja kuntataloutta ja työllisyyttä

CANEMURE: Tietoa ja ratkaisuja kuntien ja alueiden ilmastotyöhön

CANEMURE, HYVÄT KÄYTÄNNÖT: Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

BLOGI: Uusiutuvan energian investoinneilla positiivisia vaikutuksia aluetalouteen

BLOGI: Kunnat voivat vauhdittaa kiertotaloutta, mutta avuksi tarvitaan alueellista tietoa

 


  • Tulosta sivu