Kokkolan kaupunki mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 14.6.2022 klo 13.58
© Kokkolan kaupunki

Kokkolan kaupunginvaltuusto on päättänyt liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Kokkola sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kokkola on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tärkeimmät kaupungin toimet liittyvät erityisesti kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, kestävään rakentamiseen, joukkoliikenteen kehittämiseen ja ympäristönhoitotyöhön. Kokkolassa merkittävimmät päästölähteet ovat tieliikenne, lämmitys ja teollisuus.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia.

”Tärkeää on saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kaupunki toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kaupunginjohtaja Stina Mattila sanoo.

Tämä kestävän kehityksen ja ilmasto-ohjelma valmistellaan nyt, kun tämä on strategiassa hyväksytty ja tähän verkostoon liitytään.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Kokkolan liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 84 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku ylittää 2,2 miljoonaa asukasta. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

”Kokkolan mukaantulo on erinomainen vahvistus Hinku-verkostolle”, Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta toteaa.

Mikä Hinku-verkosto?

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

  • johtava ympäristötarkastaja, vt. kaupunkilupapäällikkö Juhani Hannila, 044 780 9307, juhani.hannila@kokkola.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu