KEINOn vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmä pilotoi neljää hanketta

Uutinen 23.6.2021 klo 10.29
© Pirjo Ferin

KEINO-osaamiskeskus etsi touko-kesäkuussa julkisia rakennushankkeita vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään. Haussa oli pilottikohteita, jotka tavoittelevat vähähiilisyyttä muun muassa hiilijalanjäljen avulla. Pilottiryhmään valittiin yhteensä neljä kohdetta Mikkelistä, Lahdesta, Akaalta ja Kotkasta. Kaikki valitut kohteet edustavat päiväkoti- ja koulurakentamista.

KEINOn vähähiilisen rakentamisen ryhmä pureutuu hankkijan näkökulmasta ilmastoselvityksen eli hiilijalanjälkilaskennan tekemiseen ja sen ohjausvaikutukseen rakennushankkeen suunnittelussa ja kilpailutuksessa.

Kootut opit ja kokemukset laajasti hankkijoiden käyttöön

Ehdotuksia vähähiilisiksi rakennushankkeiksi saatiin yli kymmenen. KEINOn asiantuntijat arvioivat hankkeita seuraavin perustein:

 • kohde on riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta hankesuunnitteluun voidaan vaikuttaa ja ohjata valintoja hiilijalanjälkilaskennan ja ilmastoselvityksen kautta
 • vähähiilisyys on hankinnan keskeinen tavoite ja motivaattori
 • kohteet muodostavat keskenään yhtenäisen vertaisryhmän

Pilottiryhmään valittiin neljä kohdetta:

 • hiilineutraaliutta ja digitalisaatiota edistävä koulu (Mikkeli, ESEDU)
 • päiväkodin uudis-/peruskorjausrakentaminen, Lahti
 • kahden kouluhankkeen kokonaisuus; peruskorjaus-/laajennus sekä uudisrakennus, Akaa
 • päiväkotihanke, Kotka

”Vaikka kaikki saadut ehdotukset eivät ole pilotoitavien joukossa, tulevat ne kuitenkin hyötymään kehittäjäryhmän opeista ja kokemuksista”, toteaa erikoisasiantuntija Anna Huostila Suomen ympäristökeskuksesta. Pilottien kautta tuotetaan tietoa, joka jaetaan laajasti kaikkien hyödynnettäväksi.

Kaikille mukaan hakeneille ja muille kiinnostuneille tullaa järjestämään tilaisuus, jossa hankintaprosessin keskeiset vähähiilisyyden vaikuttamisen paikat ja toimenpiteet tuodaan esiin. Lisäksi oppien pohjalta tuotetaan materiaali, joka auttaa hankkijoita tunnistamaan vähähiilisen rakentamisen erityispiirteet sekä asettamaan kilpailutuskriteerit siten, että ne mahdollistavat kustannustehokkaat vähähiiliset ratkaisut.

Ilmastoselvitys ja hiilijalanjälki julkisiin rakennushankkeisiin

Julkiset palvelurakennukset ovat ympäristönäkökohdiltaan merkittäviä ja volyymiltaan suuria investointeja, ja niihin sisältyy paljon mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, edistää kiertotaloutta, madaltaa elinkaarikustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Parhaillaan lausuntokierroksella oleva ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä velvoittaisi huomioimaan rakennushankkeiden hiilijalanjäljen jo rakennuslupavaiheessa. Se myös sisältää ehdotuksen arviointimenetelmäksi, jota olisi käytettävä ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalan- ja hiilikädenjäljen laskennassa. Rakennusten hiilijalanjälkeä pyritään ohjaamaan raja-arvoilla viimeistään vuonna 2025.

”KEINOn vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmän tavoitteena on tukea tätä tavoitetta tuomalla esiin, miten ja millä edellytyksin hiilijalanjälki voi aidosti ohjata vähähiilisiin julkisiin rakennuksiin”, kiteyttää erikoistutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta.

Lisää aiheesta

Lisätietoja ja yhteydenotot

 • erikoistutkija Katriina Alhola, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 1065
 • erityisasiantuntija Anna Huostila, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 2237
 • suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 029 525 2238

 • Tulosta sivu