Hinku-kunta: osallistu ilmastoviestintää koskevaan tutkimukseen

Uutinen 19.4.2021 klo 16.49
Viestintäkysely
© Adobestock

Suomen ympäristökeskus SYKE toivoo kaikkia Hinku-kuntia osallistumaan ilmastoviestintää koskevaan kyselytutkimukseen. Vastauksia toivotaan sekä kunnan ilmastotyötä tekeviltä asiantuntijoilta että viestintä- tai markkinointihenkilöiltä. Kysely on lähtenyt Hinku-kuntiin 16.4.2021. Vastauksia toivotaan riippumatta siitä, viestiikö kunta ilmastotyöstään vai ei.

Tutkimuksessa selvitetään, mikä on ilmastoviestinnän rooli kuntien päästövähennystyössä, miten ilmastotyö näkyy kunnan viestinnässä ja imagossa sekä mitä vaikutuksia viestinnällä on.

Tavoitteena tukea kuntien ilmastoviestintää

Tutkimuksen tavoitteena on tukea kuntien ilmastoviestintää ja tuottaa arvokasta uutta tietoa Suomen kuntien ilmastoviestinnästä ja -imagosta.

”Kunnianhimoinenkaan ilmastotyö ei yleensä tule näkyväksi ilman ilmastoviestintää. Haluamme kartoittaa Hinku-kuntien tilannetta, jotta voimme paremmin tarjota ratkaisuja ja apuja kuntien viestintään”, apulaistutkija Niina Nousiainen SYKEstä sanoo.

”Tutkimuksen avulla voimme jakaa kunnille tietoa ja vinkkejä siitä, kuinka ilmastoasioista viestitään, kuinka ilmastoviestintä on kunnissa järjestetty, miten ilmastoimagoa rakennetaan ja mitä hyötyjä näistä voi olla kunnan houkuttelevuuden ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisen näkökulmista.”

Linkki kyselyyn on lähetetty Hinku-kuntien yhteyshenkilöille, joiden toivotaan välittävän kyselyä eteenpäin sopiville tahoille. Kyselyyn voi vastata perjantaihin 30.4.2021 mennessä. Vastauksia toivotaan sekä kunnan ilmastotyötä että viestintää tekevältä henkilöltä.

Tutkimus toteutetaan Hinku-kuntien työtä tukevassa kuusivuotisessa Life IP Canemure-hankkeessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia. Käytännön ilmastotoimien edistämisen lisäksi hankkeessa tuotetaan eri toimijoille tarpeellista tietoa ja työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään.

Linkki kyselyyn

Lisätietoja

Apulaistutkija Niina Nousiainen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 2162, etunimi.sukunimi@syke.fi

Suunnittelija Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1942, etunimi.sukunimi@syke.fi


  • Tulosta sivu