Älykkään mittausjärjestelmän avulla vähennetään päästöjä ja säästetään kuluja

Uutinen 17.11.2021 klo 11.14
Ilmakuva teollisuuspuiston alueesta. © Kuva: Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy.

Seaside Industry Park on Raumalla sijaitseva meriteollisuuteen keskittynyt teollisuuspuisto. Pinta-alaltaan 43 hehtaarin suuruisessa puistossa on yhteensä 55 000 neliömetriä erilaisia tuotanto-, toimisto- ja varastotiloja, ja alueella vuokralaisyrityksiä on yli 30.

Puistossa hyödykkeiden, kuten sähkön, kulutus on varsin suurta, minkä takia alueeseen kohdistuu painetta vähentää kulutusta taloudellisista ja ilmastollisista syistä. Puistossa on tartuttu haasteeseen luomalla digitaaliseen teknologiaan perustuva mittausjärjestelmä, joka valvoo energiaa, sähköä, lämpöä, vettä, paineilmaa ja kaasuja.

Järjestelmä tuottaa ajantasaista dataa kulutuksesta, mikä antaa yrityksille mahdollisuuden valvoa prosesseja ja säätää niitä niin, että ne voivat säästää sekä kulutuksessa että kuluissa. Järjestelmä mahdollistaa myös yritysten laskutuksen todellisen kulutuksen mukaan entisen arvioperustaisen laskutuksen sijaan.

Lisäksi järjestelmä antaa ajantasaista tietoa muun muassa vuodoista vesi- ja kaasuputkistoissa sekä vikatiloista sähkössä ja kaukolämmössä. Tällöin ongelmat voidaan havaita ja paikantaa nopeasti, ja siten tehdä tarvittavat toimenpiteet ongelman korjaamiseksi.

Projekti on vaatinut paljon aikaa ja työtä. Tärkeänä apuna hankkeessa on ollut teollisuuspuistoa hallinnoivan Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n yhteistyötaso, ohjelmistoyritys ionSign Oy, joka rakensi ainutlaatuisen järjestelmän alusta asti. Toimijoiden tavoitteena on luoda järjestelmästä monistettavissa oleva, jotta sitä voitaisiin hyödyntää vastaavanlaisissa ympäristöissä.

Järjestelmä rakentuu pala palalta

Mittausjärjestelmä laajenee teollisuuspuiston alueella rakennuskokonaisuus kerrallaan. Vuonna 2021 tehdyt toimet ovat keskittyneet liittämään puistossa toimiva maalaamo ja siihen liittyvät tilat osaksi järjestelmää.

Kyseisissä tiloissa on vuokralaisena yksi teollisuuspuiston keskeisistä toimijoista, pintakäsittelyyn erikoistunut Ermail Oy. Ermail on äskettäin saanut käyttöönsä käyttöliittymän, joka tällä hetkellä tarjoaa ajantasaista tietoa sähkön, kaukolämmön ja käyttöveden kulutuksesta. Mittauspisteet on sijoitettu eri tiloihin, mikä mahdollistaa eri tilojen erillisen kulutuksen seuraamisen.

Järjestelmään kuuluvia sähkömittareita. © Kuva: Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy.

Ermailissa uudesta järjestelmästä on oltu kiinnostuneita, vaikka järjestelmä on ollut vasta hetken käytössä. Kiitosta on saanut etenkin mahdollisuus seurata sähkön ja kaukolämmön kulutusta. Järjestelmä on myös auttanut yritystä ymmärtämään tuotantoprosesseista aiheutuvaa kulutusta konkreettisemmin.

”Jos esimerkiksi valot ovat jääneet päälle yöksi, havaitsemme sen heti seuraavana aamuna kulutustietojen avulla”, kertoo Ermailin laatupäällikkö Petri Salminen. ”Järjestelmän avulla saamme selville kuluja aiheuttavat tekijät, jolloin voimme pohtia mahdollisuuksia muuttaa toimintakäytäntöjä kulutusta vähentäviksi.”

Järjestelmän hyödyt käyttöön toimintamalleja muokkaamalla

Järjestelmä mahdollistaa hyvin konkreettisten tekojen tekemisen, kuten valojen sammuttamisen tai sisälämpötilan säätämisen. Vaikka käyttöliittymä on ollut Ermailin käytössä vasta hetken, käy tuloksista ilmi, että etenkin kaukolämmön ja sähkön suhteen on mahdollista saada huomattavia säästöjä aikaan, jos mittausjärjestelmää hyödynnetään tehokkaasti.

Tärkeässä roolissa säästöjen luomisessa ovat yritysten työntekijät. Työntekijöiden täytyy omaksua uudet käytännöt, jotta säästöjä voi syntyä.

Salmisen mukaan järjestelmän täyden potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan myös laajempaa organisaation toimintamallien tarkastelua ja tarvittaessa muutoksia niihin. Mittavien tulosten aikaansaaminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan yritysten täytyy käyttää aikaa paneutuakseen kulutuksen vähentämisen mahdollisuuksiin.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • toimitusjohtaja Timo Luukkonen, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, puh. 040 550 1942, etunimi.sukunimi@seasideindustry.com
  • kehityskoordinaattori Saara Haaslahti, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, puh. 040 730 5487, etunimi.sukunimi@seasideindustry.com

  • Tulosta sivu