Toimintatutkimus ympäristö- ja hukkalämmön edistämiseksi kaukolämpöverkoissa käynnistyy

Uutinen 21.10.2020 klo 16.15
© Riku Lumiaro / SYKE

Canemure-hankkeen yhtenä tärkeänä tehtävänä on tutkia eri päästövähennystoimien menestystekijöitä ja skaalauskeinoja sekä kartoittaa niiden kasvun esteitä. Päämääränä on luoda ratkaisumalleja esteiden poistamiseksi ja tunnistaa keinoja, joilla päästövähennystoimia voidaan vauhdittaa.

Nyt käynnistyvä tutkimus tähtää ympäristö- ja hukkalämmön edistämiseen kaukolämpöverkoissa. Ympäristölämmöllä tarkoitetaan maa-, ilma-, vesi- ja aurinkolämpöä.

Teema on valittu tutkimuskohteeksi, koska kaukolämpö aiheuttaa liikenteen ohella suurimman osan kuntien kasvihuonekaasupäästöistä.

Kuntien päästöjakauma Suomessa vuonna 2018 SYKEn Hinku-laskentamenetelmän mukaan. © SYKE

Kaukolämmössä fossiilisia polttoaineita korvataan usein metsäpohjaisella biomassalla. Biomassan käyttö pienentää kuitenkin puuston ja maaperän hiilinielua maankäyttösektorilla. Kun fossiilisia polttoaineita korvataan kaukolämmityksessä ei-polttamiseen perustuvilla ratkaisuilla, ehkäistään myös metsäbiomassan käytön kasvua yli kestävän rajan ja huolehditaan metsien hiilinieluista.

Tavoitteena lämmityksen ilmastopäästöjen vähentäminen

Tutkimuksessa selvitetään ympäristö- ja hukkalämmön kasvun esteitä ja skaalauskeinoja. Samalla tutkijat osallistuvat aktiivisesti alan edistämiseen. Tunnistettuihin kasvun esteisiin kehitetään aktiivisesti ratkaisumalleja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Yhteistyötä varten perustetaan ympäristö- ja hukkalämmön edistämisfoorumi. Tutkimuksessa hukkalämmön skaalauskeinona kokeillaan muun muassa tiekartta-areenoita kunnissa. Menetelminä ovat yhteiskehittely ja toimintatutkimus.

Tervetuloa mukaan ympäristö- ja hukkalämmön edistämisfoorumiin

Ympäristö- ja hukkalämmön edistämisfoorumi on yhteistyöryhmä, joka auttaa tunnistamaan ja arvioimaan esteitä sekä niihin kehitettäviä ja kokeiltavia ratkaisumalleja.

Foorumiin ovat tervetulleita kaikki halukkaat kuntien, kaukolämpöyhtiöiden, ympäristö- ja hukkalämpöratkaisuja tarjoavien yritysten, alan järjestöjen, rahoittajien ja tutkimuksen edustajat. Foorumiin osallistuminen ei edellytä jatkuvaa aktiivisuutta, vaan osallistumista voi arvioida aina tilanteen ja asian mukaan. Mukaan voi tulla vaikkapa vain oppimaan muilta ympäristö- ja hukkalämmön hyödyntämisestä.

Foorumi toimii Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) MS Teams -alustalla. SYKE koordinoi foorumia tutkimuksen ajan 11/2020-12/2021, jolloin siihen voi liittyä mukaan joustavasti ja siitä voi myös poistua milloin itse haluaa.

Tutkimuksen osaselvityksiä ja ratkaisuehdotuksia julkaistaan sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Voit seurata tutkimuksen tuotoksia hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla.

Lisätietoa

  • tutkimuksen ja yhteistyöfoorumin vetäjä, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, karoliina.auvinen@ymparisto.fi, puh. 29 525 1027, Twitter @karoliinauvinen

  • Tulosta sivu