Hiilineutraali-uutiskirje 3/2023

6.10.2023 klo 10.56
Laura Saikku © Luukas Myller

Kuntien apu on avainasemassa kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Suomalaiset kunnat ovat kehittyneet suunnannäyttäjiksi globaalissa ilmastonmuutoksen hillintätyössä vapaaehtoisuuteen pohjautuvan työnsä kautta. Kunnat ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin toiveenaan kustannussäästöt ja elinvoimaisuuden parantaminen. Kunnissa toteutetut toimet ja tieto päästökehityksestä rakentavat kunnan yhteisökuvaa ja houkuttelevat uusia asukkaita ja elinkeinoelämää. Kuntien aluetuntemuksen hyödyntäminen kansallisen ilmastopolitiikan toimeenpanossa edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä, kirjoittaa Laura Saikku

 

Kuntien ilmastosuunnitelmissa kannattaa pitää rima korkealla

© Maarit Virtanen

Päijät-Hämeen liiton Maarit Virtanen auttaa kuntia ilmastosuunnitelmien teossa. Uuden hallituksen päätös perua suunnitelmien velvoittavuus ei poista kuntien tarvetta ja motivaatiota reagoida ilmastonmuutokseen. 


Aktiivinen alueellinen ilmastotyö edistää kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista ja tukee alueellista elinvoimaisuutta

© Adobe Stock

Alueellinen ilmastotyö tukee merkittävästi etenkin pienten kuntien taloutta. Vähähiilisyyteen tähtäävät investoinnit voivat samaan aikaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä alueellista elinvoimaisuutta.


Uusikaupunki edistää Canemuressa sähköautoilua
© Adobe Stock

InfraCO2-päätötietokanta täydentää vähähiilisen rakentamisen tietopohjaa ja yhdenmukaistaa koko infra-alan kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa suunnittelusta rakentamiseen. Tietokannan rakentaminen ja käytännön pilotit onkin tehty tiiviissä yhteistyössä infra-alan toimijoiden kanssa.


Canemure-päivillä keskusteltiin alueellisen ilmastotyön merkityksestä ja sen tulosten vaikuttavasta viestimisestä
 
 

Loppukesän Canemure-päivillä 16.-17.8. kuultiin kuntien ja alueiden ilmastotyön viimeisimpiä tuloksia ja keskusteltiin ilmastoviestinnästä. Helsingin ydinkeskustassa järjestetyssä konsortiokokouksessa oli mukana 40 osallistujaa Canemuren osahankkeista ja aluekoordinaatioryhmistä.


BLOGIT

Kestävä liikkuminen on mahdollista, kun ymmärrämme liikkujan tarpeita ja motivaatiota monipuolisesti
Sanna Ovaska, Tampereen kaupunki

Kestävän liikkumisen suosiminen on palvelus hyvinvoinnille
Oona Uusitalo ja Katriina Paakki, Turun kaupunki

Kaupunkien kasvava valta ilmastonmuutoksen edetessä
Miisa Tähkänen, Green Building Council Finland

 

AJANKOHTAISTA

Pohjoisen luonto muuttuu nopeasti ja osin peruuttamattomasti

Maa- ja metsätilalliset myönteisiä ilmastotoimille, mutta vapaaehtoisuus ja tukeminen tärkeää

Kunnat pureutuvat kokeilujen kautta ilmastotyön taloudelliseen ja tiedolla johtamiseen

Selvitys: Soten merkittävien ympäristövaikutusten vähentäminen edellyttää kansallista ohjausta

Uusi tutkimus etsii keinoja kotitalouksien sähkölaskujen pienentämiseksi

Suomen ympäristökeskus: Kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentäminen puoleen on mahdollista


  • Tulosta sivu