Hiilineutraali-uutiskirje 2/2024

24.6.2024 klo 12.33
SaikkuLaura_LuukasMyller-2
Laura Saikku. Kuva: Luukas Myller

Päästöjä on vähennettävä hiilinielujen tasosta riippumatta

Skenaariolaskelmien perusteella Suomi ei saavuta hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035 mennessä nykyisillä ilmasto- ja energiapoliittisilla toimilla. Kunnat vauhdittavat omalla työllään kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita ja laatimalla ilmastosuunnitelmia toimenpideohjelmineen, kirjoittaa Laura Saikku.

Kuntien ilmastopäästöt laskeneet 38 prosenttia 2000-luvun huippuvuodesta

Päästöt_285 px
© Suomen ympäristökeskus

Vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 38 prosenttia. Päästövähennyksiä saavutettiin kaikilla sektoreilla. Syke julkaisi asiasta korjatun tiedotteen kesäkuussa ja luvut on korjattu myös päästötietopalveluun.


Suomalaisten kulutuksen hiilijalanjälki miltei puolittunut 2000-luvulla 14 hiilidioksiditonnista 7,7 tonniin

Kalanperkuuta
© Olli-Pekka Pietiläinen

Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenojen keskimääräinen hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi vuodesta 2000 vuoteen 2021. Kun vuonna 2000 hiilijalanjälki kutakin suomalaista kohti oli noin 14 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e), vastaava luku vuonna 2021 oli 7,7 tonnia CO2e.


Politiikkasuositus: Päästövähennysvelvoitteiden laiminlyönti käy Suomelle kalliiksi

Liikennettä
 

Euroopan unionin päästövähennysvelvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata noin 100-1200 miljoonan euron kustannukset, kun valtion päästöyksiköiden myynnistä saatavat tulot vähenevät ja päästöyksiköiden hankkimisesta ulkomailta joudutaan maksamaan 30-300 euroa hiilidioksiditonnia kohti.


Hinku-kunnat jatkavat konkreettista ilmastotyötä valtakunnan alhosta huolimatta

Hinku-päivän osallistujia
© Suomen ympäristökeskus

Hinku-päiville 29.5. osallistui noin 90 henkilöä kunnista, YM:stä ja muista sidosryhmistä sekä yrityksistä. Jyri Seppälä korosti avauspuheenvuorossaan kuntien ja kaupunkien ilmastotyön merkitystä aikana, jolloin maailman lämpöennätykset ovat rikkoontuneet kuukausi kuukauden jälkeen, mutta valtakunnan politiikassa aihe ei näy ykkösagendalla.


Tuore opas vauhdittamaan ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua
Kaupunkikuva
© Jarkko Sydänmaanlakka

Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos ovat julkaisseet oppaan, joka kokoaa yhteen kattavat ohjeet ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun tueksi. Opas on suunniteltu edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista alueidenkäytön suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa.


Hartola panostaa asukasyhteistyöhön asukasraatien avulla
Asukasraati
© Johanna Huttunen

Hartolassa on tänä keväänä käynnistetty teemakohtaiset asukasraadit asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteena on kehittää kunnan toimintaa siten, että asukkaat saavat äänensä paremmin kuuluviin erityisesti kestävyyteen, hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja elinvoimaan liittyvissä asioissa.


Kirkolle tiekartta hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi

Kuvitus, kirkko
© Tuula Putkinen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko viimeistelee tiekarttaa hiilineutraalisuustavoitteensa saavuttamiseksi yhteistyössä Syken kanssa. Kirkon energia- ja ilmastostrategian päätavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2019 tasosta ja kompensoida loput 20 prosenttia.


HANKKEET

Suomelle valmisteilla puhtaan energiajärjestelmän tiekartta (REPower-CEST)

Puhdas siirtymä tarjoaa mahdollisuuden edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä (ACE)

Ratkaisuja energiamurrokseen: Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä (Flaire)

 

BLOGIT

Ilmastovastuujaosto aktivoi keskustelua ja kokoaa näkökulmia
Riikka Leskinen ja Liisa Harjula

 

AJANKOHTAISTA

Tukea kunnan ilmastotyöhön: neuvontaklinikat jatkuvat kesätauon jälkeen syksyllä!

Maankäytön suunnittelun ja elinkeinojen yhteensovittaminen hyödyttää yrityksiä ja ympäristöä

Tutkimus esittää uudistuksia ympäristötuotteiden ja -palveluiden tarkasteluun

Latausinfrastruktuurin tuet edistävät liikenteen sähköistymistä

Kestävyyskiihdyttämöstä tukea ilmastotyön tiedolla johtamiseen

Miten edistämme muovien kiertotaloutta kunnissa -työpaja

Hinku-kuntia kutsutaan mukaan Minimetsän perustamiseen


  • Tulosta sivu