Hiilineutraali-uutiskirje 1/2024

22.3.2024 klo 9.28
Jyri Seppälä
Jyri Seppälä. © Syken kuvapankki, Kai Widell

Jyri Seppälä: mahdollisuudet näkyväksi

Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka sodat ja lakot täyttävät median. Viime kesästä lähtien jokainen kuukausi on ollut maapallon mittaushistorian lämpimin. Maakuntien ja kuntien aktiivisuus ilmastoasioiden mahdollisuuksien konkretisoinnissa on nykytilanteessa kenties tärkeämpää kuin koskaan, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

 

Kymenlaakson maakunnalle skenaario päästöjen vähentämiseksi

Uutiskirje_liikenne
© Unsplash

Suomen ympäristökeskus laati Kymenlaakson liitolle Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan päivityksen, jossa tarkasteltiin miten maakunta voi saavuttaa Hinku-tavoitteen mukaisen 80 prosentin päästövähennyksen käyttöperusteisissa päästöissä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.


Kaavoittajille uusi työkalu maankäytön ilmastovaikutusten arviointiin

Uutiskirje_kaavoitus
© Linda Mandell / Avoin ry

Kaavoittajien mahdollisuudet arvioida kaavoituksen ilmastovaikutuksia paranevat merkittävästi uuden Hiilikartta-työkalun myötä. Hiilikartan avulla voidaan laskea kaavan toteuttamisen vaikutuksia suunnittelualueen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon ja hiilinieluun.


Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä

Uutiskirje_metsä
© Syken kuvapankki

Metsätalouteen tarvitaan muutoksia vesiensuojelu- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. SOMPA ja Canemure -hankkeiden tuore politiikkasuositus kannustaa soveltamaan jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta, jotta vesistö- ja ilmastopäästöjä saadaan vähennettyä.


Suomalaisten mökkeilyn hiilijalanjälki arvioitiin ensimmäistä kertaa

Mökkeily_kuvituskuva_hns
© Adobe Stock

Mökkeilyyn liittyvä liikenne on suurin päästöjen lähde. Yksittäisten mökkeilijöiden välillä on kuitenkin suurta vaihtelua. Yhden mökin keskimääräinen hiilijalanjälki Suomessa on noin 2,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuodessa.


Uusi opas ilmastotyön tiedolla johtamisesta
Uutiskirje_tiedolla johtaminen
© Adobe Stock

Opas kuntien ilmastotyön tiedolla johtamiseen kuvaa, millaista tietoa ilmastotoimenpiteistä tarvitaan johtamisen tueksi, miten tieto kannattaa kytkeä talousjohtamisen prosesseihin ja järjestelmiin ja miten kunnan eri osaajien yhteistyötä kannattaa hyödyntää tiedolla johtamisen kehittämisessä.


BLOGIT

Lähes kaikilla Varsinais-Suomen kunnilla ilmastosuunnitelma hyväksytty tai valmisteilla
Riikka Leskinen ja Liisa Harjula

Sähköauton kotilatauksessa ajoituksella on väliä 
Toni Simolin

Teollisuuspuisto lähti mukaan ilmastotalkoisiin – mittaamalla saadaan sekä kulut että päästöt laskuun
Saara Haaslahti

Sähköautokannan kehitys: miten se vaikuttaa julkiseen lataukseen?
Toni Simolin ja Johanna Mäkinen

 

AJANKOHTAISTA

Varaa aika päästötyökalujen neuvontaklinikalle!

Ilmastotyön avaimet -verkkotilaisuus 27.3.: Alueet kuntien ilmastotyön tukena

Miten kansalainen kohdataan kestävyysmurroksessa? Ilmastoviisaan asumisen kevätpäivä 20.5.2024 Tiedekulmassa

Ratkaisuja puhtaan energian murrokseen - uusi tutkimushanke vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista

Tuulivoiman määrä mahdollista moninkertaistaa

Kiertotalous vahvistaa Suomen vihreän siirtymän mahdollisuuksia

Suomen ympäristökeskus selvitti suomalaisten yritysten ja kansalaisten asenteita kiertotaloutta kohtaan


  • Tulosta sivu