Taloyhtiöklubeista joukkovoimaa asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteihin

Uutinen 16.10.2020 klo 13.05
Kerrostalo Myllypurossa Helsingissä
Kerrostalo Myllypurossa Helsingissä. © Helsingin kaupunki

Asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja vauhditetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kunnianhimoisessa Taloyhtiöklubi-yhteishankkeessa. Toiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi.

Klubitoiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Tavoitteena on kehittää ja pilotoida toimintamalli pääkaupunkiseudun yhdeksällä alueella, vakiinnuttaa toiminta ja jatkossa levittää sitä myös muihin kaupunkeihin. Hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö osana Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaa.

Taloyhtiöklubi-hankkeen pilottialueet ovat Espoossa Matinkylä ja Suvela, Helsingissä Kannelmäki, Lauttasaaren Katajaharju, Mellunmäki, Myllypuro ja Pihlajisto sekä Vantaalla Koivukylä ja Myyrmäki.

Jokaiselle pilottialueelle perustetaan oma Taloyhtiöklubi, joka toimii yhteistyöfoorumina alueen taloyhtiöiden hallituksille. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin. Tavoitteena on pienentää kustannuksia, parantaa asumisolosuhteita ja yhteisöllisyyttä sekä nostaa kiinteistön ja koko alueen arvoa.

Asumisen osuus kolmannes hiilijalanjäljestä

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja osalla kaupungeista aikataulu on tätäkin tiukempi. Asumisen osuus on noin kolmannes hiilijalanjäljestä ja siitä energiankulutus muodostaa suurimman osan. Koska yli puolet suomalaisista asuu taloyhtiöissä, on taloyhtiöiden energiatehokkuustoimilla ja energiaremonteilla suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Energiaremontit tarkoittavat taloyhtiöille paitsi ilmastotekoja, myös erityisesti kiinteistön hoitokuluissa säästämistä ja asumismukavuuden parantamista.

”Energiatehokkuuden parantamisessa idealismi yhdistyy raadollisuuteen. Kun taloyhtiöt pelastavat maailmaa, ne säästävät samalla omia rahojaan. Taloyhtiöklubi-hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää energiatehokkuusajattelun muutosta asunto-osakeyhtiöissä”, Taloyhtiöklubi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Sauri sanoo.

Lisätietoja


  • Tulosta sivu