Kysely: Energialoikka koetaan tarpeelliseksi, mutta tunnettuutta on parannettava

Uutinen 30.8.2021 klo 12.22
Energialoikka, kyselyn kuvitus
 

Suomen ympäristökeskus kysyi kunnilta ja muilta ilmastotyötä tekeviltä kumppaneilta kokemuksia Energialoikasta ja sen tarpeellisuudesta. Vastauksia tuli runsaat 30.

Vastausten perusteella Energialoikka koetaan hyödylliseksi ja sillä on selkeä rooli ilmastotekojen näkyvyyden parantamisessa ja hyvien käytäntöjen monistamisessa. Vastaajien mielestä se on myös helppokäyttöinen ja selkeä.

Palvelun haasteet liittyvät sisällöntuotantoon, sillä kunnilla ei ole siihen resursseja, vaikka halua olisikin. Sisällöntuottajat toivoisivat myös tiivistä vuorovaikutusta palvelusta vastaavien SYKEn viestintäasiantuntijoiden kanssa.

Vastaajat kokivat myös, että palvelun markkinointia pitäisi tehostaa. Osa vastaajista ei tiennyt palvelun olemassaolosta eikä sitä ole markkinoitu keskeisten toimijoiden sivuilla.

Suomen ympäristökeskus aikoo osana Canemure-hanketta käydä läpi palvelun sisällön ja kehittää sen laatua. Tarkoituksena on muun muassa tunnistaa päästövähennyksiltään mittavat ja monistettavat toimenpiteet ja tuottaa niistä uutta sisältöä.

Lisäksi SYKEn viestintä on yhteydessä keskeisiin potentiaalisiin sisällöntuottajiin ja käynnistää loppusyksystä kampanjan palvelun tunnettuuden parantamiseksi.

Energialoikka on hyvien käytäntöjen jakamisalusta

Energia- ja materiaaliloikka on kaikille avoin hyvien käytäntöjen jakamisalusta. Verkkopalvelun tarkoituksena on toimia hiilineutraaliuteen, kiertotalouteen ja energia- ja materiaalitehokkuuteen kannustavien toimenpiteiden näyteikkunana.

Palvelun kautta eri toimijat pääsevät jakamaan osaamistaan laajalle yleisölle ja välittämään tietoa Suomesta ilmasto- ja kiertotalousosaajana. Esimerkit ovat viestinnällisiä ja niiden tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja innostusta vastaavien hankkeiden toteuttamiseen muualla.

Lisätietoja

Viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 050 465 5883, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu