Kokeile kuntien päästöskenaariotyökalua uuden ohjevideon avulla

Uutinen 26.8.2021 klo 18.51

Kunnat ja maakunnat ovat asettaneet itselleen haastavia päästövähennystavoitteita, joiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Suomen ympäristökeskus SYKE on toteuttanut kuntien ilmastotyön tueksi päästölaskentajärjestelmään perustuvan skenaariotyökalun. 

Työkalun käytön edistämiseksi on tehty ohjevideo, jossa demonstroidaan työkalun käyttöä. Tarkoituksena on madaltaa työkalun käyttöönoton kynnystä, jotta mahdollisimman moni pääsisi hyödyntämään laskuria.

Työkalulla voidaan muodostaa kuntien päästöskenaarioita perustuen kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin.

Työkalulla voidaan arvioida, minkälaisia muutoksia tiettyihin päästövähennystavoitteisiin pääseminen vaatii eri sektoreilla. Työkalun suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut, että sen käyttö tukee alueellisten ilmastotiekarttojen vaikutusarviointia.


  • Tulosta sivu