Kemi mukaan Hinkuun

Uutinen 27.10.2020 klo 12.56
Kemin keskusta
© Pentti Korpela

Kemin kaupunginvaltuusto päätti Hinkuun liittymisestä 19.10.2020. ”Meillä pohjoisessa kiinteistöjen lämmitys on isossa päästöroolissa. Siksi Kemin Energia ja Vesi Oy:n rakenteilla oleva lämpölaitos, joka pudottaa hiilidioksidipäästönsä kolmannekseen nykyisestä, on yksi merkittävimmistä askelista kohti Hinku-tavoitetta ja hiilineutraaliuttakin”, Vihreä ja kestävä Kemi hankkeen projektipäällikkö Eija Kinnunen sanoo.

Kemi on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi: Kemin kaupunki sitoutui YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin jo vuonna 2017.

Seuraavana vuonna Vihreä Kemi -toimintamalli sisällytettiin kaupunkistrategiaan ja sitoumuksia toteuttamaan käynnistettiin Vihreä ja kestävä Kemi -hanke (rahoittaja EAKR/Lapin liitto). Vuonna 2019 Kemille myönnettiin ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti ensimmäisenä mannersuomalaisena kuntana. Hinku-verkostoon liittyminen toimii hyvänä jatkumona ja täydentäjänä kaikille näille päätöksille ja toimenpiteille.

”Tärkeää on nyt saada kuntalaiset ja yritykset innostumaan mukaan. Kaupunki toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja parantavat yritysten liiketoimintaedellytyksiä”, vs. kaupunginjohtaja Jukka Vilén sanoo.

Kemin liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 74 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 1 909 400.


  • Tulosta sivu